Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXIII ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. LEASING Abstrakt   PDF
Anna Jabłońska
 
TOM XXVI ANALIZA KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI W POLSKIM SEKTORZE ICT W LATACH 2008-2015 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk, Mariola Szewczyk-Jarocka
 
TOM XXII ANALIZA OPŁATY INTERCHARGE Abstrakt   PDF
Dorota Ślażyńska-Kluczek
 
TOM XXIV ANALIZA PROMOCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PZU S.A. – badania wtórne Abstrakt   PDF
Anna Nowacka, Paulina Wyśmirska
 
TOM XXIII ANALIZA ZMIANY ROZMIARÓW BEZROBOCIA W POWIECIE SUWALSKIM I MIEŚCIE SUWAŁKI Abstrakt   PDF
Mariusz Szmidt
 
TOM XXV Atrakcyjność rynku new connect giełdy papierów wartościowych w Warszawie jako miejsca pozyskania kapitału przez przedsiębiorstwa w Polsce Abstrakt   PDF
Mariusz Lipski
 
TOM XX ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA PŁOCKA W OCENIE JEGO MIESZKAŃCÓW Abstrakt   PDF
Ludmiła Będzikowska
 
TOM XXVI AUDYT MARKETINGOWY – EWOLUCJA POJĘCIA I KIERUNKI ROZWOJU Abstrakt   PDF
Marek Dobrzycki
 
TOM XXIII AUDYT WEWNĘTRZNY SZANSĄ NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
 
TOM XXVI „KARUZELA PODATKOWA” - MECHANIZM I UCZESTNICY PRZESTĘPSTWA WYŁUDZENIA PODATKU VAT Abstrakt   PDF
Bogusława Sebastianka
 
TOM XXI BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH Abstrakt   PDF
Anna Nowacka
 
TOM XXVIII BANKOWOŚĆ CENTRALNA NA ŚWIECIE – PORÓWNANIE FUNKCJONOWANIA WŁADZY MONETARNEJ W WYBRANYCH KRAJACH Abstrakt   PDF
Adrian Filip Kamela
 
TOM XXV Bankowość mobilna i terminalowa jako przykład usług bankowości elektronicznej zagrożonej bezpieczeństwem w opinii klientów banków spółdzielczych – badania własne Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
 
TOM XXII BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KONSOLIDACJI SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Abstrakt   PDF
Katarzyna Stelmarska
 
TOM XXIII BIG DATA – ZNACZENIE, ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Abstrakt   PDF
Katarzyna Racka
 
TOM XXVIII CHARAKTERYSTYKA SEKTORA TYTONIOWEGO W POLSCE Abstrakt   PDF
Karol Kozdra
 
TOM XXV Cучасний стан та перспективи розвитку економічної освіти в україні Abstrakt   PDF
Ганна Дутка
 
TOM XXII DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW Abstrakt   PDF
Mirosław Sołtysiak
 
TOM XXIII DLACZEGO HISZPANIA NIE RADZI SOBIE W STREFIE EURO? ANALIZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ BANKU HISZPANII W LATACH 1990-1998 Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXVIII DOBÓR, ROZWÓJ, MOTYWACJA JAKO POLA KSZTAŁTOWANIA EMPLOYER BRANDING – OCENA W ŚWIETLE BADAŃ WŁASNYCH Abstrakt   PDF
Zbigniew Malara, Janusz Kroik
 
TOM XXIV DOBÓR ZASAD AMORTYZACJI,A OPTYMALIZACJA NADWYŻKI FINANSOWEJ I JEJ WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
 
TOM XXIV DOCHODY NIEUJAWNIONE JAKO PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Abstrakt   PDF
Monika Jarzębska
 
TOM XXV Dochody w powiatach województwa kujawsko-pomorskiego Abstrakt   PDF
Zofia Wyszkowska, Sylwia Serwatka-Bober
 
TOM XXI DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXVI DOSKONALENIE JAKOŚCI USŁUG KRAJOWEJ ADMINISTRACJI SKARBOWEJ – KOMUNIKACJA ORAZ SKUTECZNOŚĆ I EFEKTYWNOŚĆ POBORU PODATKÓW NA PRZYKŁADZIEURZĘDU SKARBOWEGO W SIERPCU Abstrakt   PDF
Monika Jarzębska
 
1 - 25 z 282 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>