Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXIII ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. LEASING Abstrakt   PDF
Anna Jabłońska
 
TOM XXII ANALIZA OPŁATY INTERCHARGE Abstrakt   PDF
Dorota Ślażyńska-Kluczek
 
TOM XXIV ANALIZA PROMOCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH NA PRZYKŁADZIE PZU S.A. – badania wtórne Abstrakt   PDF
Anna Nowacka, Paulina Wyśmirska
 
TOM XXIII ANALIZA ZMIANY ROZMIARÓW BEZROBOCIA W POWIECIE SUWALSKIM I MIEŚCIE SUWAŁKI Abstrakt   PDF
Mariusz Szmidt
 
TOM XX ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA PŁOCKA W OCENIE JEGO MIESZKAŃCÓW Abstrakt   PDF
Ludmiła Będzikowska
 
TOM XXIII AUDYT WEWNĘTRZNY SZANSĄ NA SUKCES PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
 
TOM XXI BANCASSURANCE - ALTERNATYWNY KANAŁ DYSTRYBUCJI USŁUG UBEZPIECZENIOWYCH Abstrakt   PDF
Anna Nowacka
 
TOM XXII BEZPIECZEŃSTWO FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KONSOLIDACJI SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE Abstrakt   PDF
Katarzyna Stelmarska
 
TOM XXIII BIG DATA – ZNACZENIE, ZASTOSOWANIA I ROZWIĄZANIA TECHNOLOGICZNE Abstrakt   PDF
Katarzyna Racka
 
TOM XXII DETERMINANTY WYBORU BANKU PRZEZ MŁODYCH KLIENTÓW Abstrakt   PDF
Mirosław Sołtysiak
 
TOM XXIII DLACZEGO HISZPANIA NIE RADZI SOBIE W STREFIE EURO? ANALIZA POLITYKI PIENIĘŻNEJ BANKU HISZPANII W LATACH 1990-1998 Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXIV DOBÓR ZASAD AMORTYZACJI,A OPTYMALIZACJA NADWYŻKI FINANSOWEJ I JEJ WPŁYW NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
 
TOM XXIV DOCHODY NIEUJAWNIONE JAKO PRZEDMIOT OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Abstrakt   PDF
Monika Jarzębska
 
TOM XXI DOPŁATY BEZPOŚREDNIE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020 Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXII DOSTĘP DO FINANSOWANIA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W STREFIE EURO Abstrakt   PDF
Agnieszka Kobeszko
 
TOM XVIII DYNAMIKA I STAN RYNKU TELEFONII STACJONARNEJ W POLSCE Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XX DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt   PDF
Joanna Cecelak
 
TOM XXII EFEKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU VAT W ŚWIETLE WZROSTU SKALI OSZUSTW PODATKOWYCH Abstrakt   PDF
Michał Malesa
 
TOM XXIII EKONOMETRYCZNA ANALIZA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ POLSKIEGO SEKTORA ICT W LATACH 2007-2014 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXII EWOLUCJA GOSPODARKI WŁOCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ- OD „CUDU” DO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXIV EWOLUCJA TRADYCYJNYCH KONCEPCJI HANDLU ZAGRANICZNEGO W TEORII EKONOMII Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XIX FAKTORING A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz
 
TOM XXIII FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXI FORMY PRAWNO – ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XVII FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE W WARUNKACH KRYZYSU Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
1 - 25 z 181 elementów 1 2 3 4 5 6 7 8 > >>