Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXIII WYZWANIA SEKTORA ENERGETYCZNEGO W POLSCE Z PERSPEKTYWY AKCJONARIUSZY Abstrakt   PDF
Mariusz Lipski
 
TOM XXV Wyzwania związane z zarządzaniem procesami na uczelniach wyższych w Polsce – wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Małgorzata Cieciora
 
TOM XXIII ZABEZPIECZENIE RYZYKA WALUTOWEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE Abstrakt   PDF
Joanna Szwed
 
TOM XXIV Zagraniczna aktywność gospodarcza polskich przedsiębiorstw w postaci inwestycji bezpośrednich Abstrakt   PDF
Agnieszka Buś-Bidas
 
TOM XXVIII ZAGROŻENIE WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM LUDZI MŁODYCH Z RODZIN UBOGICH DROGĄ DO SZAREJ STREFY – WYBRANE ZAGADNIENIA Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
 
TOM XXIV Zagrożenia bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej Abstrakt   PDF
Radosław Bandera, Jacek Grzywacz
 
TOM XXV Zarządzanie motywacją pracowników: case study banku x Abstrakt   PDF
Zuzanna Korońska, Marek Krzywonos
 
TOM XXV Zarządzanie ryzykiem w audycie wewnętrznym – wybrane zagadnienia Abstrakt   PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
 
TOM XXI ZARZĄDZANIE WARTOŚCIĄ KLIENTA NA RYNKU USŁUG MEDYCZNYCH W POLSCE Abstrakt   PDF
Katarzyna Nagraba
 
TOM XXV Zastosowanie metod porządkowania liniowego w badaniu województw pod względem stopnia wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXVI ZASTOSOWANIE NARZĘDZI STATYSTYKI OPISOWEJ W ANALIZIE CECH KLIENTÓW AUTORYZOWANEGO DEALERA SAMOCHODÓW W PŁOCKU Abstrakt   PDF
Zofia Aleksandra Tomaszewska
 
TOM XX ZJAWISKO BEZROBOCIA, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BEZROBOCIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W POWIECIE PŁOCKIM W LATACH 2008- 2012 Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kędziorek, Sylwia Marta Piestrzeniewicz
 
TOM XXIII ZMIANY NA RYNKU USŁUG FINANSOWYCH W KONTEKŚCIE DYREKTYWY PAD Abstrakt   PDF
Dorota Ślażyńska-Kluczek
 
TOM XXVIII ZMIANY SPOŁECZNO-EKONOMICZNE A KOMPETENCJE WSPÓŁCZESNEJ JEDNOSTKI Abstrakt   PDF
Walentyna Łozowiecka
 
TOM XVIII ZMIANY W GOSPODARCE I ICH WPŁYW NA WZROST WARTOŚCI SPÓŁEK Abstrakt   PDF
Łukasz Marecki
 
TOM XXIII ZMIANY W SYSTEMIE SEPA I WPŁYW DYREKTYWY PSD2 NA RYNEK USŁUG PŁATNICZYCH Abstrakt   PDF
Ewa Jagodzińska-Komar
 
TOM XXIII ZNACZENIE HANDLU ZAGRANICZNEGO W ROZWOJU GOSPODARCZYM Abstrakt   PDF
Michał Jaszczyński
 
TOM XXII ZWROTNE INSTRUMENTY WSPARCIA W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ UE Abstrakt   PDF
Łukasz Konopielko
 
TOM XXVIII СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТВОРЕННЯ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД В УКРАЇНІ Abstrakt   PDF
Віталій Рибчак, Віталій Стойка, Сергій Стойка
 
TOM XVIII СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНІ КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦТВА Abstrakt   PDF
Марченко Ю.В.
 
TOM XXVI СТРУКТУРНІ ЗМІНИ У ФІНАНСОВІЙ СИСТЕМІ КРАЇНИ: КЕЙС-СТАДІ – БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ Abstrakt   PDF
Олена Непочатенко, Оксана Кіфоренко
 
TOM XIX СПЕЦИФІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ В АГРОПРОМИС- ЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ УКРАЇНИ Abstrakt   PDF
Мальований М.І., Прокопчук О.Т.
 
TOM XX СОВРЕМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ И ПУТИ ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ Abstrakt   PDF
Непочатенко Е.А., Барабаш Л.В.
 
TOM XX СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИИ ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ Abstrakt   PDF
Рыбчак В.И.,, Курмаев П.Ю.
 
TOM XVIII СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР МАЛОГО БІЗНЕСУ Abstrakt   PDF
Рибчак В.І.
 
226 - 250 z 282 elementów << < 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>