Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXII DOSTĘP DO FINANSOWANIA JAKO CZYNNIK ROZWOJU MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W STREFIE EURO Abstrakt   PDF
Agnieszka Kobeszko
 
TOM XXVII DUALIZACJA CZYNNIKÓW CENOTWÓRCZYCH NA MIESZKANIOWYM RYNKU NIERUCHOMOŚCI Abstrakt   PDF
Agnieszka Jania
 
TOM XVIII DYNAMIKA I STAN RYNKU TELEFONII STACJONARNEJ W POLSCE Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXV Dysfunkcje w sferze rozwoju i motywowania zasobów ludzkich Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński, Agnieszka Krzętowska
 
TOM XXV Działalność „shadow banking” na rynku usług finansowych Abstrakt   PDF
Katarzyna Stelmarska
 
TOM XX DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt   PDF
Joanna Cecelak
 
TOM XXII EFEKTYWNOŚĆ POLSKIEGO SYSTEMU VAT W ŚWIETLE WZROSTU SKALI OSZUSTW PODATKOWYCH Abstrakt   PDF
Michał Malesa
 
TOM XXIII EKONOMETRYCZNA ANALIZA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI BADAWCZO-ROZWOJOWEJ POLSKIEGO SEKTORA ICT W LATACH 2007-2014 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXVI EKONOMICZNE EFEKTY MIĘDZYNARODOWEJ WYMIANY TURYSTYCZNEJ NA ROZWÓJ GOSPODARCZY W SKALI GLOBALNEJI REGIONALNEJ Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kędziorek
 
TOM XXVI EKONOMICZNE UWARUNKOWANIA BEZPIECZEŃSTWA W ZAKŁADACH O ZNACZENIU STRATEGICZNYM DLA OBRONNOŚCI PAŃSTWA W ZAKRESIE TWORZENIA WŁASNYCH SPÓŁEK OCHRONY Abstrakt   PDF
Robert Maliszewski
 
TOM XXV Elementy sprawowania nadzoru w spółkach z udziałem skarbu państwa i jednostek samorządu terytorialnego w kontekście utrzymania neutralności politycznej. Autorskie propozycje zmian legislacyjnych Abstrakt   PDF
Sebastian Skuza, Robert Lizak
 
TOM XXVII E-MARKETING. REKLAMA W WYSZUKIWARKACH INTERNETOWYCH Abstrakt   PDF
Renata Skwarna, Agnieszka Wasilewska
 
TOM XXII EWOLUCJA GOSPODARKI WŁOCH PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ- OD „CUDU” DO KRYZYSU GOSPODARCZEGO Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXVIII EWOLUCJA SYTUACJI GOSPODARCZEJ RFN W OKRESIE „CUDU GOSPODARCZEGO” (1948-63) (CZĘŚĆ I) Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXIV EWOLUCJA TRADYCYJNYCH KONCEPCJI HANDLU ZAGRANICZNEGO W TEORII EKONOMII Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XIX FAKTORING A PŁYNNOŚĆ FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz
 
TOM XXIII FINANSOWANIE POZAROLNICZEJ DZIAŁALNOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ZE ŚRODKÓW UE Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXVIII FINANSOWANIE SZKOLNICTWA WYŻSZEGO W KRAJACH OECD. IMPLIKACJE DLA POLSKI Abstrakt   PDF
Artur Zimny
 
TOM XXV Finansowy portret publicznych uczelni zawodowych Abstrakt   PDF
Artur Zimny
 
TOM XXI FORMY PRAWNO – ORGANIZACYJNE PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XXV Funkcje podatków w gospodarce Abstrakt   PDF
Michał Jaszczyński
 
TOM XVII FUNKCJONOWANIE SPECJALNYCH STREF EKONOMICZNYCH W POLSCE W WARUNKACH KRYZYSU Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XX GENEZA NAUK O ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIU Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XXII GLOBALIZM JĘZYKOWY W GOSPODARCE ŚWIATOWEJ Abstrakt   PDF
Danuta Pietrzak
 
TOM XXVIII GRUPY ZAWODÓW W STRUKTURZE WYNAGRODZEŃ W POLSCE Abstrakt   PDF
Paweł Antoszak
 
26 - 50 z 282 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>