Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXVIII IDEA ELEKTROMOBILNOŚCI W DZIAŁANIACH POLSKIEGO RZĄDU W LATACH 2015 – 2017 W KONTEKŚCIE KSZTAŁTOWANIA NOWYCH POSTAW MOTORYZACYJNYCH Abstrakt   PDF
Krzysztof Buczkowski
 
TOM XXVIII INNOVATIONS IN THE POLISH ICT SECTOR IN THE YEARS 2014 – 2016 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXIV Innowacje w kartach walutowych i mobilnych płatnościach zbliżeniowych Abstrakt   PDF
Ewa Jagodzińska-Komar
 
TOM XXV Instytucje kredytu podatkowego Abstrakt   PDF
Jerzy Sikorski
 
TOM XXVIII INTERNET JAKO DETERMINANTA ROZWOJU SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Maciej Sikorski
 
TOM XXVII INWESTYCJE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W WARUNKACH ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Abstrakt   PDF
Anna Skowronek-Mielczarek
 
TOM XXII INWESTYCJE MIKROPRZEDSIĘBIORSTW WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Z UWZGLĘDNIENIEM ŹRÓDEŁ ICH FINANSOWANIA Abstrakt   PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
 
TOM XVIII INWESTYCJE NA RYNKACH WSCHODZĄCYCH POPRZEZ FUNDUSZE HEDGE DŁUGICH I KRÓTKICH POZYCJI NA RYNKU AKCJI NA PRZYKŁADZIE 2012 ROKU Abstrakt   PDF
Hubert Pawlak, Jacek Grzywacz
 
TOM XXI ISTOTA, BŁĘDY I BARIERY W KOMUNIKOWANIU SIĘ W ORGANIZACJI Abstrakt   PDF
Barbara A. Sypniewska
 
TOM XXVI ISTOTA I ZNACZENIE ETYKI W BIZNESIE Abstrakt   PDF
Anna Matuszewska
 
TOM XXII IT W PROCESIE BUDŻETOWANIA, REALIZACJI ORAZ KONTROLI PROCESÓW INWESTYCYJNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE W PERSPEKTYWIE DOTACJI UNIJNYCH W LATACH 2014-2020 Abstrakt   PDF
Wojciech Bieniek
 
TOM XXIV KAPITAŁ WŁASNY JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz, Mariusz Lipski
 
TOM XXVIII KLIENCI NA RYNKU USŁUG WYMIANY WALUT W ŚWIETLE BADAŃ EMPIRYCZNYCH Abstrakt   PDF
Mirosław Sołtysiak
 
TOM XXVI KOBIETY A BUDŻET PARTYCYPACYJNY MIASTA RZESZOWA Abstrakt   PDF
Mirosław Sołtysiak
 
TOM XXV Kodeks etyczny jako instrument kształtowania postaw moralnych w organizacji publicznej. Studium przypadku Abstrakt   PDF
Rafał Kania
 
TOM XXII KONCENTRACJA SEKTORA BANKOWEGO W POLSCE NA PROGU NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Mariusz Lipski
 
TOM XXVIII KONCEPCJE ZORIENTOWANE NA WIEDZĘ Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XX KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW A DZIAŁANIA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU Abstrakt   PDF
Anna Skowronek-Mielczarek
 
TOM XXII KOOPERACJA PRZEDSIĘBIORSTW NA RZECZ INNOWACYJNOŚCI W ŚWIETLE TEORII GIER Abstrakt   PDF
Natalia Przybylska
 
TOM XXIII KOREPETYCJE A RYNEK PRACY NIEREJESTROWANEJ – KOMUNIKAT Z BADAŃ WTÓRNYCH Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
 
TOM XXI KREATYWNA RACHUNKOWOŚĆ Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk – Jarocka
 
TOM XXVIII KREDYT KUPIECKI W SKUTECZNYM ZARZĄDZANIU NALEŻNOŚCIAMI PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz, Danuta Cieplińska
 
TOM XXII KREDYT W PRZEDSIĘBIORSTWIE Abstrakt   PDF
Bożena Korzeniewska
 
TOM XXII KREDYTY HIPOTECZNE W POLSCE W KONTEKŚCIE STABILNOŚCI FINANSOWEJ I MAKROEKONOMICZNEJ Abstrakt   PDF
Ryszard Kata
 
TOM XXVII KSZTAŁTOWANIE SIĘ KURSU POLSKIEGO ZŁOTEGO WOBEC PODSTAWOWYCH WALUT EUROPEJSKICH ORAZ DOLARA AMERYKAŃSKIEGO Abstrakt   PDF
Krzysztof Drachal
 
51 - 75 z 282 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>