Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XVIII KULISY FAKTORINGU Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz
 
TOM XX KULTURA ORGANIZACYJNA. ANALIZA PORÓWNAWCZA – BIZNES A ORGANIZACJA PUBLICZNA Abstrakt   PDF
Barbara A. Sypniewska
 
TOM XXII KULTUROWE ASPEKTY ROZWOJU REGIONALNEGO Abstrakt   PDF
Katarzyna Sołkowicz
 
TOM XXVIII LIKWIDACJA KWOT PRODUKCYJNYCH I JEJ WPŁYW NA CENY CUKRU W POLSCE Abstrakt   PDF
Henryk Wnorowski
 
TOM XIX LOJALNOŚĆ KLIENTÓW WOBEC BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Abstrakt   PDF
Anna Nowacka
 
TOM XXIII LOKALNY WYMIAR POLITYKI SPÓJNOŚCI Abstrakt   PDF
Dorota Jegorow
 
TOM XXIII ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I STRUKTURA KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNYCH W POLSCE Abstrakt   PDF
Michał Szudejko
 
TOM XXVIII ŚWIADOMOŚĆ KLIENTÓW BIURA RACHUNKOWEGO NA TEMAT SZAREJ STREFY Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Agata Andrzejewska
 
TOM XVII MARKETING WIELOPOZIOMOWY - SZANSA CZY ZAGROŻENIE Abstrakt   PDF
Barbara A. Sypniewska
 
TOM XXIV MECHANIZM FINANSOWANIA EDUKACJI WYŻSZEJ W FINLANDII – UJĘCIE PRZEKROJOWE Abstrakt   PDF
Jolanta Buczek
 
TOM XVIII METODOLOGIA BADANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński, Radosław Knap
 
TOM XXVII METODY APROKSYMACJI I PROGNOZOWANIA ZJAWISK CYKLICZNYCH Abstrakt   PDF
Marta Lipnicka, Artur Lipnicki
 
TOM XXI METODY EKSPLORACJI DANYCH I ICH ZASTOSOWANIE Abstrakt   PDF
Katarzyna Racka
 
TOM XXVIII METODYKA WDRAŻANIA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W PRZEDSIĘBIORSTWIE – MIEJSCE W STRUKTURZE ORGANIZACYJNEJ Abstrakt   PDF
Aleksandra Milewska-Zawada
 
TOM XIX MIEJSCE ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO OD PRZYCHODÓW OSÓB DUCHOWNYCH W POLSKIM SYSTEMIE PODATKOWYM – UJECIE TEORETYCZNE Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk–Jarocka
 
TOM XXVII MODELE BUDOWANIA RELACJI PODATNIKA Z ADMINISTRACJĄ PODATKOWĄ Abstrakt   PDF
Jerzy Sikorski
 
TOM XXVII MOTYWY WYBORU KIERUNKU STUDIÓW NA WYDZIALE NAUK EKONOMICZNYCH I INFORMATYKI W PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOLE ZAWODOWEJ W PŁOCKU Abstrakt   PDF
Anna Adamowska
 
TOM XX MOTYWY WYBORU ZAWODU PRZEZ FARMACEUTÓW Abstrakt   PDF
Anna Schulz
 
TOM XXIII NATIONAL AND EU REGULATIONS IN THE AREA OF THE REMUNERATION OF BOARD MEMBERS OF THE BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO. THE CURRENT SITUATION AND AUTHOR’S PROPOSAL FOR AMENDMENTS Abstrakt   PDF
Sebastian Skuza
 
TOM IX NAUKI EKONOMICZNE TOM IX Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM X NAUKI EKONOMICZNE TOM X Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XI NAUKI EKONOMICZNE TOM XI - Przedsiębiorstwo w otoczeniu gospodarczym Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XII NAUKI EKONOMICZNE TOM XII - Wyzwania rozwojowe dla polskiej gospodarki w otoczeniu międzynarodowym Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XIII NAUKI EKONOMICZNE TOM XIII - Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstw Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XIV NAUKI EKONOMICZNE TOM XIV - Funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
76 - 100 z 282 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>