Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XV NAUKI EKONOMICZNE TOM XV - Bankowość i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XVI NAUKI EKONOMICZNE TOM XVI - Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej Abstrakt   PDF
Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku
 
TOM XXVIII NEGATIVE INFLUENCE OF SOCIAL MEDIA MARKETING ON BUSINESS Abstrakt   PDF
Agnieszka Zaborowska
 
TOM XXV Nieetyczne zachowania proorganizacyjne Abstrakt   PDF
Tomasz Gigol, Barbara A. Sypniewska
 
TOM XXI NIERUCHOMOŚĆ ROLNA I GRUNTOWA W POLSKIM PORZĄDKU PRAWNYM Abstrakt   PDF
Lech Bylicki
 
TOM XXIII NIESTANDARDOWE FORMY FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW ROLA I DECYZJE WYBORU Abstrakt   PDF
Bożena Korzeniewska
 
TOM XXVI OBOWIĄZKI INFORMACYJNE BANKÓW W POLSCE W ZAKRESIE OUTSOURCINGU BANKOWEGO Abstrakt   PDF
Marta Kijuk
 
TOM XXVIII OCENA OKRESOWA PRACOWNIKÓW SAMORZĄDOWYCH Abstrakt   PDF
Magdalena Kaczmarczyk
 
TOM XXVIII OCENA POZIOMU DOJRZAŁOŚCI JAKOŚCIOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Sławomir Adamczyk
 
TOM XX OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Lech Bylicki
 
TOM XVII OCZEKIWANIA PRACODAWCÓW W ZAKRESIE KOMPETENCJI ABSOLWENTÓW WYŻSZYCH UCZELNI Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XXV Office-banking w zarządzaniu środkami pieniężnymi i płynnością przedsiębiorstwa Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz
 
TOM XIX OGÓLNY ZARYS ZARZĄDZANIA PUBLICZNEGO W POLSCE Abstrakt   PDF
Andrzej Jagodziński
 
TOM XXIV OKRESY ZATRUDNIENIA PRACOWNIKÓW, A OPINIE NA TEMAT POSZUKIWANIA PRACY Abstrakt   PDF
Barbara A. Sypniewska, Andrzej Jagodziński
 
TOM XVII OPINIE UCZNIÓW SZKÓŁ ŚREDNICH NA TEMAT ZJAWISKA KOREPETYCJI Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka, Anna Nowacka
 
TOM XXVIII ORGANIZACJA WIRTUALNA W ERZE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO Abstrakt   PDF
David Kalisz, Agata Szyran-Resiak
 
TOM XVIII OUTSOURCING JAKO ŹRÓDŁO ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Joanna Cecelak
 
TOM XXIII PARTNERSTWO PUBLICZNO-PRYWATNE JAKO MODEL REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ BUDOWY I MODERNIZACJI INFRASTRUKTURY PUBLICZNEJ W POLSCE Abstrakt   PDF
Katarzyna Kołodziejczyk-Jeziorska
 
TOM XXII PIERWSZA EMISJA OBLIGACJI W FORMULE OFERTY KASKADOWEJ NA PRZYKŁADZIE PCC ROKITA SA Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz, Kamil Gemra
 
TOM XXVII PŁATNOŚCI NATYCHMIASTOWE W POLSCE NA PRZYKŁADZIE SYSTEMU BLIK Abstrakt   PDF
Ewa Jagodzińska-Komar
 
TOM XXVI PODATNOŚĆ NA STRES ZAWODOWY PRACOWNIKÓW BANKÓW Abstrakt   PDF
Katarzyna Białczyk, Zofia Wyszkowska
 
TOM XXII POLITYKA FISKALNA I MONETARNA NA ETAPIE DOCHODZENIA DO STREFY EURO Abstrakt   PDF
Henryk Bąk
 
TOM XXVIII POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ W KONTEKŚCIE SZEROKO POJĘTEJ WIEDZY, A BEZPIECZEŃSTWO DANYCH Abstrakt   PDF
Maria Kapturska, Robert Kapturski
 
TOM XX POLSKA W MIĘDZYNARODOWYM HANDLU TOWARAMI I USŁUGAMI Abstrakt   PDF
Wioleta Dąbrowska
 
TOM XXIII POLSKI SYSTEM PODATKOWY – ZAGADNIENIA OGÓLNE Abstrakt   PDF
Lech Bylicki
 
101 - 125 z 282 elementów << < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>