Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXIII SKUTECZNOŚĆ SYSTEMÓW CASH POOLING W ZARZĄDZANIU ŚRODKAMI PIENIĘŻNYMI PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz
 
TOM XXII SPÓŁDZIELCZOŚĆ ROLNICZA W POLSCE PO INTEGRACJI Z UE Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXII SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU JAKO NARZĘDZIE MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW NA PRZYKŁADZIE SIECI FRANCZYZOWEJ GALILEUSZ Abstrakt   PDF
Maja Żychlewicz
 
TOM XXI SPOSOBY FINANSOWANIA GRUPY MSP A CYKL ŻYCIA ORGANIZACJI NA RYNKU Abstrakt   PDF
Elżbieta Gąsiorowska
 
TOM XVII SPRZEDAŻ BEZPOŚREDNIA PRODUKTÓW ŻYWNOŚCIOWYCH W MIEŚCIE KOWAL Abstrakt   PDF
Piotr Michalik
 
TOM XXII STATYSTYCZNY PORTRET POLSKI I NORWEGII W ŚWIETLE WSKAŹNIKÓW ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Abstrakt   PDF
Artur Zimny
 
TOM XXII STRATEGIE ORGANIZACJI W SYTUACJI KRYZYSOWEJ Abstrakt   PDF
Paweł Strzemecki
 
TOM XXV Style prowadzenia negocjacji Abstrakt   PDF
Andrzej Kozina
 
TOM XXIII SUGGESTER – ELEKTRONICZNY SYSTEM ZBIERANIA OPINII POLSKO-JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH – STUDIUM PRZYPADKU Abstrakt   PDF
Małgorzata Cieciora
 
TOM XXII SYSTEM CONTROLLINGU W SPÓŁCE ABC Abstrakt   PDF
Małgorzata Adamczyk
 
TOM XXII SYSTEM FINANSOWANIA PUBLICZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ W POLSCE W ŚWIETLE DOŚWIADCZEŃ NIEMIECKICH Abstrakt   PDF
Marta Kluczyńska, Jacek Grzywacz
 
TOM XXII SYSTEMATYKA METOD OCENY JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI Abstrakt   PDF
Agata Szyran-Resiak
 
TOM XXIII SYSTEMATYKA METOD POKREWNYCH MOŻLIWYCH DO ZASTOSOWANIA W OCENIE JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI MARKETINGOWEJ ORGANIZACJI Abstrakt   PDF
Agata Szyran-Resiak
 
TOM XX SYTUACJA DEMOGRAFICZNA POLSKI NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ I ŚWIATA Abstrakt   PDF
Agnieszka Krzętowska
 
TOM XXII SZARA STREFA EDUKACJI NA PRZYKŁADZIE ZESPOŁU SZKÓŁ NR 1 W SIERPCU Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk – Jarocka,, Anna Nowacka
 
TOM XXVI TECHNOLOGIE INFORMACYJNE W PROCESIE REKRUTACYJNYM Abstrakt   PDF
Katarzyna Racka
 
TOM XXV Tendencies and forecast of ukraine’s economic development during 2014-2017 Abstrakt   PDF
Galina Myskiv
 
TOM XXI TENDENCJE ROZWOJOWE CHOWU BYDŁA MLECZNEGO W ASPEKCIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA Abstrakt   PDF
Ludmiła Będzikowska
 
TOM XXIV THE POTENTIAL OF SWINE BREEDING IN BIOGAS PRODUCTION AT FARM ENTERPRISES Abstrakt   PDF
Doronin A.V., Rybchak V.I.
 
TOM XXVI THE PROGRAM OF PUBLIC BOND ISSUE AS AN INSTRUMENT OF CORPORATE FINANCING Abstrakt   PDF
Kamil Gemra
 
TOM XXVIII THE RELATIONSHIP BETWEEN ECONOMIC GROWTH AND INFLATION: THE CASE OF POLAND AND SERBIA Abstrakt   PDF
Sandra Jednak, Dragana Kragulj
 
TOM XVII TRADYCYJNE I ALTERNATYWNE MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz, Anna Jabłońska
 
TOM XXII TURYSTYKA KULTUROWA W PŁOCKU NA PRZYKŁADZIE FESTIWALI Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kędziorek
 
TOM XXIV TURYSTYKA W DOBIE GLOBALIZACJI I INTERNACJONALIZACJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kędizorek, Eliza Różycka
 
TOM XX USŁUGI BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ W OPINII KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Abstrakt   PDF
Anna Nowacka
 
176 - 200 z 282 elementów << < 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>