Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
TOM XXI UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE EFEKTYWNEJ PRACY ZAWODOWEJ WSPÓŁCZESNEGO PRACOWNIKA Abstrakt   PDF
Walentyna Łozowiecka
 
TOM XXV Uwarunkowania systemu emerytalnego w Polsce Abstrakt   PDF
Anna Nowacka, Andrzej Ścibło
 
TOM XXV Uwarunkowania sytuacji finansowej przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce w latach 2010-2015 Abstrakt   PDF
Jan Hybel
 
TOM XXV Variability of information support for the results of enterprise business activity Abstrakt   PDF
Svitlana Levytska, Viktoriia Vovk
 
TOM XXI WERYFIKACJA KONTRAHENTÓW JAKO SPOSÓB OGRANICZANIA RYZYKA TRANSAKCYJNEGO W HANDLU ZAGRANICZNYM Abstrakt   PDF
Jacek Grzywacz, Wioleta Dąbrowska
 
TOM XXVIII WIEDZA JAKO FUNDAMENT SKUTECZNEGO KONKUROWANIA W GOSPODARCE RYNKOWEJ Abstrakt   PDF
Jerzy Sikorski
 
TOM XXII WOLONTARIAT – MOTYWY DZIAŁANIA Abstrakt   PDF
Anna Schulz
 
TOM XXVIII WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA ZATRUDNIENIE I WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSCE W LATACH 2007 – 2016 Abstrakt   PDF
Jan Hybel
 
TOM XVII WPŁYW CZYNNIKÓW REGIONALNYCH NA FUNKCJONOWANIE MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW Abstrakt   PDF
Anna Skowronek-Mielczarek
 
TOM XXVI WPŁYW EUROPEJSKICH FUNDUSZY STRUKTURALNYCH NA ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Abstrakt   PDF
Monika Maria Szymańska
 
TOM XXVI WPŁYW EUROPEJSKIEGO HANDLU EMISJAMI (EU ETS) NA GOSPODARKĘ POLSKI Abstrakt   PDF
Joanna Michałowska
 
TOM XXVII WPŁYW FAKTORINGU NA PŁYNNOŚĆ FINANSOWĄ PRZEDSIĘBIORSTWA Abstrakt   PDF
Danuta Cieplińska
 
TOM XXIII WPŁYW PROCESÓW GLOBALIZACJI NA PRZEOBRAŻENIA RYNKU TURYSTYCZNEGO I EKSPANSJĘ GRUPY NAJWIĘKSZYCH DZIAŁAJĄCYCH NA NIM MIĘDZYNARODOWYCH SIECI HOTELOWYCH W XXI W Abstrakt   PDF
Włodzimierz Kędziorek, Eliza Różycka
 
TOM XVIII WPŁYW REFORMY RYNKU CUKRU NA PLANTATORÓW I PRODUCENTÓW CUKRU W UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXII WPŁYW SZOKÓW NAFTOWYCH NA ASYMETRIĘ CYKLU KONIUNKTURALNEGO - ANALIZA PRZEŁĄCZNIKOWYCH MODELI MARKOWA DLA PAŃSTW UNII EUROPEJSKIEJ Abstrakt   PDF
Andrzej Geise
 
TOM XXV Wpływ wielkiego kryzysu i zagranicy na polski handel zagraniczny w latach 1929-35 (część I) Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XXVI WPŁYW WIELKIEGO KRYZYSU I ZAGRANICY NA POLSKI HANDEL ZAGRANICZNY W LATACH 1929-35 (CZĘŚĆ II) Abstrakt   PDF
Zbigniew Klimiuk
 
TOM XIX WSPÓŁCZESNE ZAGADNIENIA EKONOMIKI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXII WYBRANE ASPEKTY REGULACJI POLSKIEGO RYNKU TELEKOMUNIKACYJNEGO Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
TOM XXII WYKORZYSTANIE FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ MŚP NA FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ W POLSCE W LATACH 2007 - 2013 Abstrakt   PDF
Edyta Guzek
 
TOM XXVII WYKORZYSTANIE ICT PRZEZ GOSPODARSTWA DOMOWE NA POZIOMIE WOJEWÓDZTW W LATACH 2014-2016 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk, Tomasz Szelągowski
 
TOM XXIII WYKORZYSTANIE KREDYTU HANDLOWEGO W FINANSOWANIU PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE Abstrakt   PDF
Katarzyna Ziętek-Kwaśniewska
 
TOM XX WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH UNII EUROPEJSKIEJ PRZEZ GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W POLSCE W LATACH 2004–2013 Abstrakt   PDF
Sławomir Kowalski
 
TOM XXV Wymiar ekonomiczny roli eksperta mobilnego i jego narzędzi teleinformatycznych w procesie przeciwdziałania przestępczości ubezpieczeniowej Abstrakt   PDF
Wojciech Lewicki
 
TOM XX WYSPY KAJMANA JAKO PRZYKŁAD OAZY PODATKOWEJ Abstrakt   PDF
Mariola Szewczyk-Jarocka
 
201 - 225 z 282 elementów << < 4 5 6 7 8 9 10 11 12 > >>