OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT PROFILAKTYKI ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA PRZEWLEKŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH NA PRZYKŁADZIE RAKA SZYJKI MACICY

Marta Wdzięczna, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Abstrakt


Streszczenie
Wstęp
Rak szyjki macicy stanowi poważny problem wśród kobiet. Każdego roku odnotowuje się dużą liczbę nowych zachorowań
oraz zgonów z jego powodu. Jednocześnie rak szyjki macicy jest nowotworem, który można łatwo wykryć oraz całkowicie
wyleczyć.
Cel
Celem ankiety było przybliżenie opinii studentów na temat profilaktyki oraz czynników ryzyka rozwoju raka szyjki macicy.
Materiał i metody
Badanie przeprowadzono za pomocą kwestionariusza ankiety. Wyniki badania zostały przedstawione przy pomocy
wykresów oraz tabel, z podziałem studentów na trzy uczelnie tj. Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności, Politechnika
Łódzka oraz Uniwersytet Łódzki.
Wyniki
Wyniki badania, szczególnie dotyczące informacji na temat wirusa HPV są dość zaskakujące. Młodzi ludzie także nie
posiadają informacji na temat Programu Profilaktyki oraz Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy, mimo tak dużego
promowania go przy pomocy mediów, ulotek czy Internetu.
Wnioski
W konsekwencji jednak wiedza studentów dotycząca nowotworu raka szyjki macicy oraz jego profilaktyki jest na
zadowalającym poziomie, jednak wymagałaby uzupełnienia.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Anhang Rebecca i wsp. 2004. „Przenoszenie wirusa brodawczaka ludzkiego: przegląd badań i zaleceń dotyczących

edukacji pacjentów.” Onkologia po Dyplomie, Tom 1, Nr 6: 10-20.

Chybicka Alicja. 2010. „Zalecenia grupy ekspertów dotyczące pierwotnej profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt

i młodych kobiet.” Pediatria Polska, Tom 85, Nr 4: 360-370.

Florczak Maria.2010. „Profilaktyka Raka Szyjki Macicy” Magazyn Pielęgniarki i położnej, Nr 3: 38-39.

Harper David. 2004. „Dlaczego boję się HPV?” Onkologia po dyplomie, Tom 1, Nr 6: 6-9.

Kędzia Witold. 2009. Rak szyjki macicy. Profilaktyka, diagnostyka i leczenie, Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie

PZWL.

Saslow Debbie i wsp. 2007. „Wytyczne Americian Cancer Society dotyczące stosowania szczepień przeciw wirusowi

brodawczaka ludzkiego w zapobieganiu i rozwojowi raka szyjki macicy i stanów przedrakowych”, Onkologia po

dyplomie, Tom 4, Nr 2: 7-24.

Świderska Joanna. 2007. „Znaczenie diagnostyki zakażeń wirusem HPV w profilaktyce raka szyjki macicy.” Nowa

medycyna, numer 1: 4-7.

www1 Oficjalna strona Krajowego Rejestru Nowotworów:

http://onkologia.org.pl/nowotwory-szyjki-macicy-kobiet

www2 Oficjalna strona Polskiej Unii Onkologii:

http://www.puo.pl/badania-profilaktyczne/rak-szyjki-macicy

www3 Oficjalna strona Krajowego Rejestru Nowotworów:

http://onkologia.org.pl/nowotwory-szyjki-macicy-kobiet/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.