ANALIZA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z DEPRESJĄ W ODNIESIENIU DO POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA

Katarzyna Michalska

Abstrakt


Streszczenie.
Wstęp.
Depresja jest najczęściej spotykanym zaburzeniem psychicznym na świecie. Zaburzenie to częściej dotyka kobiet niż
mężczyzn. Charakteryzuje się występowaniem objawów negatywnych od obniżonego nastroju po poczucie rezygnacji
i niezdolności do prawidłowego funkcjonowania. Symptomy te posiadają podłoże genetyczne, psychologiczne i społeczne.
W leczeniu zaburzeń depresyjnych istotne znaczenie odgrywa nie tylko farmakoterapia czy psychoterapia, ale przede
wszystkim prawidłowo zdefiniowana choroba.
Cel pracy
Celem badań było ukazanie negatywnych aspektów funkcjonowania pacjentów z depresją uniemożliwiających poprawę
jakości ich życia.
Materiał i metody
Badania zostały przeprowadzone metodą sondażu diagnostycznego przy wykorzystaniu techniki ankietowania, wśród
pacjentów stanowiących 70 osób obu płci z zaburzeniami depresyjnymi, hospitalizowanych na oddziałach psychiatrycznych
i osób korzystających z pomocy doraźnej w Poradni Zdrowia Psychicznego.
Wyniki
W przebiegu badań wyodrębniono negatywne aspekty utrudniające funkcjonowanie pacjentów w depresji.
Wnioski
Czynniki utrudniające funkcjonowanie pacjentów z depresją to: niewiedza związana z istnieniem choroby, zaniżona
samoocena wynikająca z braku dobrego samopoczucia, krytycyzmu własnego wyglądu, samotność, rozpad pożycia
małżeńskiego, brak wiary w możliwość pokonania choroby, chwile załamania i towarzyszące myśli samobójcze sprzyjały
rozwojowi zaburzeń.
Słowa kluczowe. pacjent, funkcjonowanie, depresja.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Charzyńska Katarzyna, Sawicka Maryla, Osuchowska Anna. 2013. Profil społeczno-demograficzny i kliniczny

pacjentów z podwójną diagnozą mieszkających w warszawskiej dzielnicy Mokotów na tle badanych w innych miastach

europejskich- wyniki wieloośrodkowego Międzynarodowego Programu badawczego ISADORA. Psychiatria Polska.

Zeszyt XLVII (6):989-1000.

Greszta Elżbieta. 2006. „Rodzinne czynniki rozwoju depresji u dorastających.” Psychiatria Polska. Zeszyt XL (4):719-

Grzywa Anna. 2007. Oksfordzki podręcznik psychiatrii. Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Juczyński Zygfryd, Adamiak Grażyna. 2005. „Zasoby osobiste i społeczne sprzyjające radzeniu sobie opiekunów

z depresją członka rodziny.” Psychiatria Polska. Zeszyt XXXIX (1):161-174.

Paradowska –Trzos Magdalena, Dudek Dominika, Rogoż Monika., Zięba Andrzej. 2007. „Sieci społeczne pacjentów

depresyjnych.” Psychiatria Polska. Zeszyt XLI (5): 651-663.

Paradowska –Trzos Magdalena, Dudek Dominika, Rogoż Monika. 2008. „Postrzeganie wsparcia społecznego a styl

poznawczy w chorobach afektywnych.” Psychiatria Polska. Zeszyt XLII (2): 271-282.

Preston John. 2004. Pokonać depresję. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Zboralski Krzysztof, Florkowski Adam., Gałecki Piotr. 20006. „Poczucie koherencji, osobowości i style rozwiązywania

problemów u pacjentów z rozpoznaniem zaburzeń depresyjnych.” Psychiatria Polska. Zeszyt XL(2): 291-300


Refbacks

  • There are currently no refbacks.