OCENA POZIOMU WIEDZY PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ

Katarzyna Pastwa

Abstrakt


Streszczenie
Wstęp
Cukrzyca jest chorobą przewlekłą, zaliczaną obecnie do chorób cywilizacyjnych. Stanowi niezwykle często spotykany
zespół chorób związany z licznymi powikłaniami. Wiedza i świadomość pełnią ogromną rolę w życiu osób chorujących na
cukrzycę. Wzmacniają stan zdrowia poprzez utrzymanie właściwej diety, zachowań prozdrowotnych, jednocześnie chronią
przed powikłaniami. Świadomość i wiedza chorego dotyczące powikłań, ale również objawów hiper i hipoglikemii wpływają
na pewno na nastawienie chorego do życia z cukrzycą, akceptacji, adaptacji choroby oraz wsparcie rodziny i otoczenia, co
jest niezwykle ważne. Proces wykrycia choroby, jej zaakceptowania, pozyskania wiedzy na jej temat czasami trwa bardzo
długo, co wymaga cierpliwości i okazania wsparcia pacjentom nie tylko ze strony rodziny.
Cel
Celem pracy było zbadanie 100 respondentów i wykazanie poziomu ich wiedzy na temat cukrzycy.
Materiał i metody
W badaniu wzięło udział 51 mężczyzn i 49 kobiet. Średni wiek badanych wynosił 45 lat. Najmłodszy uczestnik miał 18
lata, a najstarszy 89 lat. Ponad połowa- czyli 64 osoby żyją w związku małżeńskim. 14 z pośród nich jest kawalerem/panna,
natomiast 12% to wdowcy/wdowy. Większość badanych mieszka w dużym mieście. Respondenci, którzy brali udział
w badaniu, zazwyczaj chorują na cukrzycę nie dłużej niż 5 lat. U 67 % respondentów występuje cukrzyca typu 1, natomiast
u 33% typu 2.
Badanie na temat poziomu wiedzy pacjentów chorujących na cukrzycę przeprowadzono w Klinice Endokrynologii
i Diabetologii Szpitala Uniwersyteckiego Nr 1 w Bydgoszczy. W tym celu wykorzystano ankietę oceniającą poziom wiedzy
na temat schorzenia.
Wyniki
Z przeprowadzonych badań wynika, iż pacjenci chorujący na cukrzycę maja świadomość czym jest ich choroba, jakie są
przyczyny i skutki cukrzycy, choroba u badanej populacji została wykryta w krótkim czasie od pojawienia się pierwszych
objawów, pacjenci wiedzą jak leczone jest ich schorzenie, jakie są dostępne metody oraz jak można leczyć cukrzycę, chorzy
potrafią poradzić sobie z objawami hiper oraz hipoglikemii, potrafią rozpoznać objawy i szybko zareagować, badane osoby
wiedzą jaki negatywny wpływ na ich chorobę mogą mieć używki, większość z nich stara się utrzymywać daną dietę i nie
zażywać alkoholu, tytoniu, czy innych środków szkodliwych.
Wnioski
Badania własne wykazały dość dobry stan wiedzy na temat cukrzycy u badanych respondentów.
Słowa kluczowe: diabetologia, cukrzyca, choroba.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czyżyk Artur. 1997. Patofizjologia i klinika cukrzycy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Fabian Wiesława, Koziarska - Rościszewska Małgorzata, Szymczuk Ireneusz. 2008. Cukrzyca – praktyka lekarza

rodzinnego, Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Karnafel Waldemar i wsp. 2008. Cukrzyca typu I, Lublin: Wydawnictwo Czelej.

Kłys Elżbieta, Gerstenkorn Andrzej. 2005. „Ocena poziomu wiedzy studentek pielęgniarstwa na temat cukrzycy typu

” Diabetologia Praktyczna, tom 6, 5: 250–259.

Kokot Franciszek. 2006. Choroby wewnętrzne, tom 2. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Szcześniak Grzegorz, Łopatyński Jerzy. 2007. „Edukacja diabetologiczna w warunkach poradni lekarza rodzinnego

i poradni diabetologicznej.” Family Medicina & Care Review, 9, 3: 623-627.

Tatoń Jan, Bernas Małgorzata.2002. „Psychologia, socjologia i edukacja terapeutyczna w cukrzycy.” Med. Metab., 6

(3): 25 – 33.

www1

http://www.choroby.senior.pl/78,0,Leczenie-cukrzycy-Polska-w-europejskim-ogonie,13158.html

Zonenberg Anna, Siewko Katarzyna, Popławska-Kita Anna, Kinalska Ida. 2007. „Insulinoterapia w cukrzycy

z uwzględnieniem stosowania analogów.” Przegląd Kardiodiabetologiczny,2, 3: 189-196.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.