PIELĘGNACJA PACJENTA Z ANOREKSJĄ – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP®

Martyna Kwiatkowska, Marzena Kikolska, Paula Jankowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka

Abstrakt


Streszczenie
Wstęp
Anoreksja, tzw. jadłowstręt psychiczny (JP), jest schorzeniem psychicznym, polega na celowym zaburzeniu odżywiania,
poprzez nagminną utratę masy ciała. Diagnozuje się ją u osób, które ważą mniej niż 85% swojej należnej masy ciała. Anoreksja
dotyka zazwyczaj dziewcząt w wieku od 12 do 18 r.ż., chora odczuwa lęk związany z przekonaniem o nieestetycznym
wyglądzie bądź budowie ciała. W celu utraty masy ciała podejmuje niejednokrotnie wyzwania, takie jak nagminne ćwiczenia,
głodówki, a niekiedy stosuje środki przeczyszczające.
Cel pracy
Celem opracowania jest prezentacja planu opieki wobec pacjentki z anoreksją wraz z odwołaniem się do terminów
zaczerpniętych z ICNP®.
Prezentacja przypadku
Pacjentka przyjęta do szpitala z powodu utraty przytomności. Od wielu lat choruje na anoreksję i zażywa środki
przeczyszczające. Chora ze względu na swój stan psychiczny i błędny wizerunek własnej osoby nie chce spożywać
produktów spożywczych, które dostarczałyby jej odpowiednich substancji odżywczych potrzebnych do prawidłowego
funkcjonowania organizmu.
Dyskusja
W ostatnich 40 latach nastąpił wzrost zachorowań na zaburzenia odżywiania. Kobiety w coraz młodszym wieku chorują
na anoreksję psychiczną. Czynnikami zwiększającymi ryzyko zgonu w anoreksji psychicznej są: osoby w podeszłym
wieku, pobyt w szpitalu, długotrwałe zaburzenia. W chwili przyjęcia na oddział nasilają się objawy choroby. Na aktywność
samobójczą przyczynia się występowanie wielu czynników w tym: stosowanie środków przeczyszczających w jadłowstręcie
psychicznym, objawy depresji oraz współistnienie alkoholizmu. Zwykle chorzy na JP umierają z powodu samobójstwa oraz
powikłań somatycznych.[Spychalska, 2013]
Wnioski
Zastosowanie ICNP® w projektowaniu planu opieki pielęgniarskiej wobec pacjentki z anoreksją, umożliwi monitorowanie
liczby, charakteru i jakości udzielanych świadczeń. Zastosowanie odpowiedniego planu opieki pozwoli pacjentce unormować
wskaźnik BMI do granic normy > 18.5.
Słowa kluczowe: anoreksja, utrata przytomności, odwodnienie, ICNP®


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bator Ewa, Bronkowska Monika, Ślepecki Damian, Biernat Jadwiga. 2011. Anoreksja – przyczyny, przebieg, leczenie.

Nowiny Lekarskie tom 80, (3): 184–191.

Dobrzyńska Ewelina, Rymaszewska Joanna. 2006. Jadłowstręt psychiczny — ciągłe wyzwanie dla współczesnej

medycyny. Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, tom 6, (4): 165-170.

Spychalska Katarzyna. 2013. Możliwość czy przymus leczenia? Anoreksja psychiczna uregulowania prawne. Opis

przypadku. Psychiatria Polska, tom XLVII, (3): 531–539.

Starzomska Małgorzata. 2006. Anoreksja. Oficyna Wydawnicza IMPULS: 128.

Szurowska Beata. 2011. Anoreksja i bulimia. Śmiertelny sposób na życie. Gdańsk Harmonia Universalis: 70-75.

Talarczyk Małgorzata. 2012. Anoreksja psychiczna z perspektywy koncepcji Karla Jaspersa, Ericha Fromma oraz nurtu

konstrukcjonizmu społecznego – hipotezy i refleksje. Psychiatria Polska: 429 – 440.

Wasilewska – Ostrowska Katarzyna Maria. 2012. Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych problemów i zagrożeń.

Bydgoszcz: Kujawsko- Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy: 49-58,

Witkowska Bogumiła. 2013. Percepcja postaw rodzicielskich a poziom samooceny dziewcząt z anoreksją psychiczną.

Psychiatria Polska, tom XLVII, (3): 397–409,

Wycisk Jowita, Ziółkowska Beata. 2010. Młodzież przeciwko sobie. Zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak

pomóc nastolatkom w szkole. Warszawa: Wydawnictwo Difin: 71-75.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.