OPIEKA PIELĘGNIARSKA NAD PACJENTEM Z ZESPOŁEM GUILLAINA-BARRÉ

Marzena Kikolska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.2(5)

Streszczenie
Wstęp
Zespół Guillaina–Barré to ostra zapalna polineuropatia demielinizacyjna o nieznanej przyczynie. Do rozwoju przyczyniają
się różnego rodzaju infekcje, podane szczepionki.
Cel
Celem niniejszej pracy jest porównanie opieki świadczonej przez pielęgniarki wobec pacjenta polskiego i tureckiego
z zespołem Guillaina-Barré
Prezentacja przypadku
Pacjent turecki przyjęty do oddziału z tachykardią i ze stanem gorączkowym, miał problemy z poruszaniem. Niezbędna
jest pomoc przy zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych.
Pacjent polski przyjęty do oddziału z tachykardią i ze stanem podgorączkowym, odleżyną, problemami z układem
oddechowym oraz z poruszaniem się.
Praca opiera się na studium indywidualnego przypadku. Do technik użytych w pracy należą: obserwacja, wywiad, analiza
dokumentacji medycznej.
Wnioski
Różnice w pielęgnacji chorych dotyczą przeprowadzania wywiadu przez pielęgniarkę, obrzezania chłopca w młodym
wieku oraz zastosowania pozycji ułożeniowej po nakłuciu lędźwiowym.
Podobieństwa w procedurach pielęgniarskich dotyczą edukacji rodziców dziecka oraz zalecenia skierowania do poradni
specjalistycznej.

Słowa kluczowe: opieka pielęgniarska, zespół Guillain-Barré, pacjent, leczenie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Cepuch Grażyna. 2012. Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą i zagrażającą życiu. Warszawa:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 173-181.

Jaracz Krystyna, Kozubski Wojciech. 2012. Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych.

Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 43- 44, 336-340

Kopyta Ilona, Domaradzka Ewa. 2016. Zespół Guillain-Barré u dzieci hospitalizowanych na Oddziale Pediatrii

i Neurologii Wieku Rozwojowego w latach 2011–2014. Child Neurology Vol, 25, nr 501: 53-59.

Kozubski Wojciech, Liberski Paweł. P., 2014. Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. Warszawa:

Wydawnictwo Lekarskie PZWL: 606-608.

Stasiak Katarzyna, Wesołowska Ewa, Kroczak Sławomir. 2016. Zespół Guillain-Barre u dzieci w latach 2009-2014.

Przegląd lekarski. 73(3):167-169.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.