POZIOM WIEDZY I OCZEKIWANIA EDUKACYJNE CHOREGO NA CUKRZYCĘ TYPU 2 W ŚRODOWISKU WIEJSKIM

Małgorzata Tokarska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(1)

Streszczenie

Wstęp

W leczeniu cukrzycy typu 2 ogromne znaczenie ma wiedza chorych i interwencja behawioralna oraz kompleksowa zmiana podejścia chorych do własnego zdrowia.

Cel

Celem pracy jest przedstawienie cech demograficznych i stylu życia osób chorujących na cukrzycę typu 2.

Materiał i metody

Badanie przeprowadzono wśród 35 pacjentów z rozpoznaną cukrzycą typu 2 pozostających pod opieką NZOZ Eskulap w Wiśniewie POZ. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem kwestionariusza konstrukcji własnej.

Wyniki

Najliczniejszą grupę stanowili badani, którzy chorowali na cukrzycę do 5 lat – 14 osób (40,05%). Niewiele ponad połowa badanych stosowała insulinę – 18 osób (51,4%). Do palenia tytoniu przyznało się 5 osób (14,3%), do spożywania alkoholu lub innych napojów alkoholowych – 19 osób (54,3%). Badani stosujący insulinę nie wykonywali ćwiczeń rekreacyjnych nigdy – 18 osób (100,0%)

Wnioski

Antyzdrowotny styl życia respondentów wymaga integracji interdyscyplinarnych działań edukacyjnych w tym zakresie.

Słowa kluczowe: cukrzyca, wiedza, środowisko wiejskie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Adamska Anna, Wełnicki Marcin. 2010. Cukrzyca – plaga XXI wieku. Służba Zdrowia, nr 1-8/2010/(39023909):

-51.

Antczak Adam, Myśliwiec Michał, Pruszczyk Piotr: Wielka interna – diabetologia. Moczulski Dariusz (pod red.);

Wydaw. Medical Tribune Polska.

Czupryniak Leszek. 2010. Nadciśnienie tętnicze w cukrzycy. [w:] Antczak Adam, Myśliwiec Michał, Pruszczyk

Piotr. Wielka interna – diabetologia. Moczulski Dariusz (red.).Wydaw. Medical Tribune Polska

Fabian Wiesława, Majkowska Lilianna, Stefański Adam, Molęda Piotr. 2005. Ocena częstości występowania

cukrzycy, sposobu jej leczenia oraz częstości powikłań o typie mikroangiopatii u osób pozostających pod opieką

lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Przegląd Lekarski, nr 62: 201-205.

Fabian Wiesława. 2008. Program „Poprawa Kontroli Glikemii”. Model współpracy lekarza rodzinnego i diabetologa

w opiece nad pacjentem z cukrzycą typu 2. Lekarz Rodzinny, nr 5 (219): 510-517.

Grzeszczak Władysław. 2007. Farmakoterapia w cukrzycy. Wydaw. Via Medica.

Gumprecht Janusz. 2007. Leczenie niefarmakologiczne chorych na cukrzycę typu 2. [w]: Grzeszczak Władysław

(red.). Farmakoterapia w cukrzycy.

Kinalska Ida, Telejko Beata, Kinalski M. 2009. Otyłość a cukrzyca. [w]: Sieradzki J. (red.). Cukrzyca. Wydaw. Via

Medica, tom 1: 282-309.

Kliś Monika. 2009. Powikłania cukrzycy u pacjentów dializowanych. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, nr 11: 23.

Klupa Tomasz. 2010. Leczenie niefarmakologiczne i edukacja pacjenta z cukrzycą. [w:] Antczak Adam, Myśliwiec

Michał, Pruszczyk Piotr. Wielka interna – diabetologia. Moczulski Dariusz (red.). Wydaw. Medical Tribune Polska.

Łuczak Jacek. 2008. Definicja, pryncypia medycyny rodzinnej, kompetencje lekarza rodzinnego. [w]: Wardyna

Kazimierz, Żylińska Katarzyna, Nitsch-Osuch Aneta, Tyszko Piotr (red.). Wybrane zagadnienia z Medycyny

Rodzinnej. Wydaw. Oficyna Akademii Medycznej w Warszawie. Warszawa: 8.

Majkowska Ludmiła, Tejchman Karol, Ślozowski Paweł et al. 2004. Ocena poziomu ambulatoryjnej opieki nad

chorymi na cukrzycę typu 2. Pol Arch Med Wewn., nr 111: 579-587.

Malec Klaudiusz, Molęda Piotr, Homa Katarzyna, Stefański Adam, Raczyńska Agnieszka, Majkowska Ludmiła.

Opieka diabetologiczna i samokontrola u chorych na cukrzycę typu 2 zamieszkujących gminę rolniczą

w województwie zachodniopomorskim. Pol Arch Me Wew., vol. 118, nr 1-2: 1-5.

Motyka Helena. 2005. Uczestnictwo w kursach edukacyjnych dotyczących cukrzycy, a zachowania prozdrowotne.

Pielęgniarstwo XXI wieku. nr 4(13): 108-109.

Narkiewicz Krzysztof, Strojek Krzysztof, Pasierski Tomasz. 2004. Epidemiologia cukrzycy i jej powikłań sercowo

naczyniowych. Diabetokardiologia. Medycyna Praktyczna:31.

Polskie Towarzystwo Diabetologiczne.2010. Zalecenia Kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę.

Diabetologia Praktyczna, tom 11:supl. A.

Ruxer Jan. 2010. Otyłość i nadwaga. [w:] Moczulski Dariusz. Wielka interna – diabetologia. Antczak Adam,

Myśliwiec Michał, Pruszczyk Piotr (red.).

Sieradzki Jacek, Grzeszczak Władysław, Karnafel Waldemar, Wierusz-Wysocka Bogna, Manikowski Adam, Szymoński

T. 2006. Badanie PolDiab. Część I. Analiza leczenia cukrzycy w Polsce, Diabetologia Praktyczna, vol. 7, nr 1: 8-15.

Tatoń Jan, Czech Anna, Bernas Małgorzata. 2008. Diabetologia kliniczna. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL.

Zych - Cisoń Hanna. 2006. Profilaktyka w leczeniu cukrzycy ”złoty standard”. Magazyn Pielęgniarki i Położnej, nr 11:34.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.