PROBLEMY ZDROWOTNE CHORYCH PO UDARZE MÓZGU ZMUSZONYCH DO PONOWNEGO KORZYSTANIA Z POMOCY SZPITALNEJ

Klaudia Pawłowska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(3)

Streszczenie

Wstęp

Udar mózgu jest jednym z najważniejszym problemem zdrowotnymi społecznym, gdyż jest trzecią, co do częstości występowania przyczyną śmierci na świecie – po chorobach serca i nowotworach, a w Polsce czwartą przyczyną – po wypadkach. Rocznie na udar mózgu zapada milion osób. Udary mózgu występują głównie u ludzi w starszym wieku, ale jednak mogą także występować u ludzi młodych.

Cel

Celem badań była ocena problemów zdrowotnych chorych po udarze mózgu ponownie korzystających z pomocy szpitalnej.

Materiał i metody

Badania zostały przeprowadzone w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mławie, w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym. Badaniem objętych było 60 pacjentów SOR, którzy przebyli udar mózgu. Zastosowano metodę sondażu diagnostycznego przeprowadzając ankietę. Kwestionariusz obejmował 19 pytań skierowanych bezpośrednio do osoby badanej.

Wyniki

W obserwowanej grupie najczęściej doskwiera chorym niepełnosprawność fizyczna (36,7%), problemy z mową i komunikacją, utrudniają funkcjonowanie (26,6%) chorym, natomiast problemy z pamięcią (18,3%). Rzadziej występują problemy z połykaniem (11,7%) oraz depresja i obniżenie nastroju (6,7%).

Wnioski

1.     Ankietowanych cechuje niedostateczna wiedza odnośnie stylu życia po przebytym udarze mózgu zarówno w zakresie

odżywiania, aktywności fizycznej jak i używek.

2.     Pacjenci po udarze mózgu są częściowo zależni od rodziny w pomocy wykonywaniu podstawowych czynności dnia

codziennego.

3.     Wczesna, kompleksowa rehabilitacja jest niezbędnym elementem leczenia chorego po udarze mózgu.

Słowa kluczowe: udar mózgu, styl życia, powikłania.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Brola Waldemar, Fudala Małgorzata, Przybylski Wojciech. 2008. Profilaktyka późnych powikłań udaru mózgu.

Studia Medyczne, 9.

Girzelska Joanna, Kościołek Aneta, Mianowana Violetta. 2010. Świadomość pożądanych zachowań zdrowotnych

jako czynniki warunkującego oddziaływania edukacyjnego pielęgniarki w przygotowaniu do samo opieki pacjenta

po przebytym udarze mózgu. Problemy Pielęgniarstwa, 18(4): 413-419.

Hebel Kazimiera, Bieniaszewski Leszek. 2009. Wydolność opiekuńczo-pielęgnacyjna rodziny a stopień zaspokajania

wybranych potrzeb zdrowotnych chorych po udarze mózgu. Problemy Pielęgniarstwa, 17(4): 306 – 314.

Miller Elżbieta. 2009. Rola pielęgniarki w rehabilitacji i opiece nad chorym po udarze mózgu, Problemy

Pielęgniarstwa, 17: 152-156.

Sienkiewicz Zofia, Stankiewicz Danuta, Dykowska Grażyna. 2016. Pielęgnacja chorego po udarze niedokrwiennym

mózgu w warunkach domowych. Warszawa: Wydawnictwo WUM, 4(5).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.