OCENA PACJENTÓW OPATRYWANYCH Z POWODU URAZU GŁOWY W KONTEKŚCIE ZABURZEŃ PRZEWLEKŁYCH

Agnieszka Szewczak

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(4)

Streszczenie

Wstęp

Przebyte urazy głowy często pozostawiają po sobie odległe następstwa w postaci trwałego uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i zaburzeń behawioralnych.

Cel

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie oceny pacjentów opatrywanych z powodu urazu głowy w kontekście zaburzeń przewlekłych.

Materiał i metody

Badaniem objęto 60 wybiórczo wybranych pacjentów szpitalnego oddziału ratunkowego powyżej 20 roku życia po urazie głowy.

Wyniki

Wśród 60 ankietowanych 25 osób, w tym 6 kobiet i 19 mężczyzn pozostało do dalszego leczenia w szpitalu, 28 respondentów, tj. 8 kobiet i 20 mężczyzn zgłosiło się do dalszego leczenia w poradni specjalistycznej, a 7 ankietowanych, w tym 1 kobieta i 6 mężczyzn zgłosiło się do lekarza rodzinnego na dalsze leczenie.

Wnioski

Pacjenci po urazach głowy winni być objęci monitorowaniem ewentualnych dalszych powikłań pourazowych przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej.

Słowa kluczowe: urazy głowy, powikłania


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Baczuk Lech. 2008. Urazy u osób w wieku starszym. Warszawa: Wydawnictwo Towarzystwo Nauk Medycznych

Brongel Leszek. 2018. Algorytmy diagnostyczne i leczenie w praktyce SOR. Warszawa: PZWL

Guła Przemysław, Machała Waldemar. 2017. Postępowanie w obrażeniach ciała w praktyce SOR. Warszawa: PZWL.

Jaracz Krystyna, Kozubski Wojciech. 2008. Jakość życia chorych po urazie czaszkowo-mózgowym, Neurologia

i Neurochirurgia Polska, vol. 42, nr 6: 526.

Kostewicz Waldemar. 2009. Urazy głowy - ujęcie międzydyscyplinarne. Warszawa: PZWL.

Mikołajewska Emilia. 2014. Urazy czaszkowo-mózgowe związane z pracą, UMK w Toruniu. file:///D:/Downloads/

Mikolajewska.pdf

Trojanowski Tomasz. 2016. Urazy ośrodkowego układu nerwowego. Warszawa: PZWL.

Żurek Iwona, Kukla Paweł., Ostrowski Maciej, Gucwa Jarosław. 2017. Urazy czaszkowo-mózgowe. Medycyna

Praktyczna. Kraków: 198-205.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.