OPIEKA PIELĘGNIARSKA WOBEC DZIECKA Z PADACZKĄ W ŚRODOWISKU DOMOWYM

Klaudia Smulska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(5)

Streszczenie

Wstęp

Padaczka zwana inaczej epilepsją jest jedną z najstarszych znanych nam chorób na świecie. Historia tej choroby sięga 4 tysięcy lat w dziejach ludzkości. Padaczka jest jednym ze stanów chorobowych charakteryzujących się zaburzeniami funkcji mózgu.

Cel pracy

Celem pracy było opracowanie kompleksowego procesu pielęgnowania dziecka z padaczką przebywającego w środowisku domowym wraz z uwzględnieniem zadań pielęgniarki w opiece nad dzieckiem.

Prezentacja przypadku

W prezentowanym przypadku pacjentem jest 6 letnia dziewczynka z rozpoznaniem mózgowe porażenie dziecięce, niedowładem spastycznym czterokończynowym, cierpiąca na padaczkę lekooporną, została objęta opieką pielęgniarki.

Wnioski

1.     Problemy pielęgnacyjne u dziecka z padaczkę przebywającego w środowisku domowym: ryzyko wystąpienia napadu padaczkowego, prawdopodobieństwo wystąpienia obrzęku mózgu, ryzyko nasilenia się niewydolności krążeniowo-oddechowej, brak możliwości zaspokajania przez dziecko potrzeb bio-psycho-społecznych, możliwość wystąpienia przykurczy z powodu długotrwałego unieruchomienia, brak wiedzy rodziców na temat kompleksowej farmakoterapii i etiologii napadów padaczkowych.

2.     Podstawowe zadania pielęgniarki realizującej opiekę nad dzieckiem z padaczką przebywającego w środowisku domowym: eliminowanie czynników wywołujących napad padaczkowy, aktywny udział w farmakoterapii, regularny pomiar parametrów życiowych, wdrożenie profilaktyki powikłań z powodu unieruchomienia dziecka, zapewnienie realizacji podstawowych potrzeb życiowych dziecka, edukacja rodziców na temat terapii i etiologii drgawek w padaczce.

Słowa kluczowe: Opieka pielęgniarska, dziecko, padaczka.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Cepuch Grażyna, Perek Mieczysława. 2009. Modele opieki pielęgniarskiej nad dzieckiem z chorobą ostrą

i zagrażającą życiu. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL: 183.

Jaracz Krystyna, Kozubski Wojciech. 2008. Pielęgniarstwo neurologiczne. Podręcznik dla studiów medycznych.

Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL: 209-325.

Lenartowicz Helena, Kózka Maria. 2011. Metodologia badań w pielęgniarstwie. Podręcznik dla studiów medycznych.

Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL: 28-97.

Prusiński Antoni. 2005. Neurologia praktyczna. Warszawa: Wyd. Lekarskie PZWL: 317-331.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.