DZIECKO Z ZESPOŁEM NERCZYCOWYM W OKRESIE NAWROTU CHOROBY – PROFILAKTYCZNA I TERAPEUTYCZNA ROLA PIELĘGNIARKI

Marta Rogowska

Abstrakt


DOI: 10.19251/pwod/2018.4(6)

Streszczenie

Wstęp

Zespół nerczycowy to choroba nerek, która jest zespołem objawów biochemicznych i klinicznych. Do rozpoznania u dziecka zespołu nerczycowego jest stwierdzenie białkomoczu przekraczającego 50mg/kg mc./dobę, występowanie obrzęków oraz nadciśnienia tętniczego. Zespół nerczycowy większości przebiega z okresami zaostrzeń i remisji. Leczenie odbywa się standardową metodą steroidoterapią.

Cel

Cel pracy to przedstawienie profilaktycznej i terapeutycznej roli pielęgniarki pełnionej wobec dziecka z zespołem nerczycowym w okresie nawrotu choroby.

Przegląd

Dziecko z zespołem nerczycowym wymaga odpowiedniego postępowania personelu medycznego, w tym pielęgniarka odgrywa dużą rolę w procesie leczenia. Przy rozwiązywaniu większości problemów niezbędna jest pomoc rodziców dziecka. Opieka nad dzieckiem stanowi kluczowy punkt leczenia, ponieważ podczas niej obserwujemy pacjenta, dostrzegając wszelkie objawy i nieprawidłowości występujące u dziecka, dzięki temu w szybki sposób możemy zareagować i od razu przystąpić do ich leczenia. Bardzo ważne jest również monitorowanie pacjenta pod kątem bilansu płynów i mierzenia ciśnienia, ma to ogromne znaczenie w tej chorobie.

Podsumowanie

W opiece nad dzieckiem z zespołem nerczycowym niezwykle istotne jest profilaktyczna i terapeutyczna rola pielęgniarki, aby uniknąć nawrotu choroby.

Słowa kluczowe: zespół nerczycowy, opieka pielęgniarska, dziecko


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Piśmiennictwo

Bojanowska Marzena, Białobrzeska Beata. 2010. Biopsja nerki własnej i przeszczepionej- holistyczna opieka nad

pacjentem. Forum Nefrologiczne, t. 3, nr 4:317-325.

Grenda Ryszard. 2009. Przewlekłe choroby nerek. Warszawa: Wydawnictwo PZWL.

Grześk Grzegorz i wsp. 2008. Współczesne diuretyki pętlowe. Folia CardiologiaExpcerta,t. 3, nr 6-7:292-295.

Karkoszka Henryk, Więcek Andrzej., Perkowska-Ptasińska Agnieszka. 2016. Pierwotna nefropatia błoniasta.

Patofizjologia, morfologia oraz zalecenia dotyczące diagnostyki i leczenia Nefrol. Dial. Pol., 20:62-70.

Kędziora-Kornakowska Kornelia, Muszalik Marta, Krajewska-Kułak Elżbieta, Wrońska Irena. 2014. Repetytorium

z pielęgniarstwa. Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL.

Kohman Adam, Graczyk Małgorzata. 2016. Zasady postępowania z chorym z zespołem nerczycowym. Wiadomości

lekarskie, t. LXIX, nr 5:703-706.

Michalska Sylwia, Tkaczyk Marcin. 2012. Rola zespołu terapeutycznego POZ w opiece nad dziećmi z zespołem

nerczycowym, FamillyMedicine&PrimaryCareReview, Łódź, t. 14, nr 4:559-565.

Orendorz-Fraczkowska Krystyna. 2011. Wybrane aspekty oceny kontroli posturalnej u dzieci zdrowych

i z idiopatycznym zespołem nerczycowym. Wrocław: Wydawnictwo Akademia Medyczna we Wrocławiu im. Piastów

Śląskich.

Pawlaczyk Boguslaw. 2013. Pielęgniarstwo pediatryczne. Podręcznik dla studentów medycznych. Warszawa:

Wydawnictwo lekarskie PZWL:209-210.

Pączek Leszek, Mucha Krzysztof, Foroncewicz Bartosz. 2009. Choroby wewnętrzne. Podręcznik dla studentów

pielęgniarstwa i położnictwa, Warszawa: Wydawnictwo lekarskie PZWL:413-416.

Perkowska-Ptasińska Agnieszka, Ciechanowski Kazimierz. 2016. Błoniasto-rozplemowe kłębuszkowe zapalenia

nerek. Nefrol. Dial. Pol., 20: 71-74.

Wasilewska Anna. 2006. Ocena wybranych czynników wpływających na skuteczność leczenia zespołu nerczycowego

u dzieci. Praca habilitacyjna. I klinika chorób dzieci Akademii Medycznej w Białymstoku, Białystok.

Woźniak Aldona. 2006. Określenie przydatności badań elektronowo-mikroskopowych, immunohistochemicznych

i morfometrycznych w badaniach biopsyjnych nerek dzieci z idiopatycznym zespołem nerczycowym i niedojrzałością

kłębuszków nerkowych, Wydawnictwo naukowe Akademii Medycznej, Poznań.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.