No 1 (2018)

Spis treści

Articles

OCENA SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYCH NAD PACJENTAMI Z RYZYKIEM POWSTANIA ODLEŻYN PDF
Martyna Kwiatkowska, Marzena Kikolska, Sandra Płoszka, Kinga Żółtowska, Zofia Wojciechowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE DO WYSTĄPIENIA OSTEOPOROZY W GRUPIE KOBIET PO 50-TYM ROKU ŻYCIA - UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO I TERAPEUTYCZNEGO PDF
Agnieszka Misiak
WIEDZA STUDENTÓW KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO NA TEMAT PROFILAKTYKI WIRUSOWEGO ZAPALENIA WĄTROBY TYPU B PDF
Magdalena Zawidzka, Elżbieta Nazar, Aleksandra Michalak, Kamila Witkowska, Beata Haor
IDENTYFIKACJA CECH SUGERUJĄCYCH AUTYZM W ZACHOWANIU DZIECI W OPINII RODZICÓW PDF
Sandra Płoszka, Kinga Żółtowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dawid Pilewski, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
UDZIAŁ PIELĘGNIARKI W POPRAWIE JAKOŚCI ŻYCIA PACJENTA Z WIRUSOWYM ZAPALENIEM WĄTROBY TYPU C PDF
Justyna Kaźmierczak
CIERPIENIE PDF
Agnieszka Reszelska, Alina Orzoł


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.