Indeksacja

Czasopismo „Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List (ICV 2017: 76.08; ICV 2016: 55.85)

 

BAZY INDEKSACYJNE:

ICI World of Journals

PBN/POL-Index

Polska Bibliografia Lekarska

PSJD (Polish Scientific Journals Database)