Kontakt

 

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2,  woj. mazowieckie 

wydawnictwo@pwszplock.pl


Redakcja czasopisma

"Pielęgniarstwo w opiece długoterminowej"

Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku 
09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2,  woj. mazowieckie 
czasopismopiel@pwszplock.pl