Kontakt

 

WYDAWCA

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku 

09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2,  woj. mazowieckie 

wydawnictwo@pwszplock.pl

 

REDAKCJA CZASOPISMA

„Pielęgniarstwo w Opiece Długoterminowej”

Wydział Nauk o Zdrowiu PWSZ w Płocku 
09-402 Płock, Pl. Dąbrowskiego 2,  woj. mazowieckie 
e-mail: wnz@pwszplock.pl
tel. (24) 366-54-14 wew. 130