Rada Naukowa

 

RADA NAUKOWA
Przewodnicząca
Prof. dr hab. n. med. Kornelia Kędziora-Kornatowska
(CM, UMK w Toruniu, Polska)

 

Członkowie

dr hab. n. o zdr. Robert Ślusarz (CM, UMK w Toruniu, Polska)

dr hab. n. o zdr. Mariusz Wysokiński (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska)

doc. dr Emel Yilmaz (Celal Bayar University, Manisa, Turcja)

doc. dr Nurgül Güngör (Celal Bayar University, Manisa, Turcja)

dr Dilek Ergin (Celal Bayar University, Manisa, Turcja)

dr Evgenia Dimitrova (Pleven Medical University, Bułgaria)

doc. phdr. Zuzana Hudáková (Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja)

dr Sasha Dotsova (Pleven Medical University, Bułgaria)

phdr. Milan Laurinc (Office Director of the Slovak Chamber of Nurses and Midwives)

dr n. med. Beata Haor (PWSZ we Włocławku)

dr n. med. Mariola Głowacka (PWSZ w Płocku)

dr n. med. Mariola Rybka (PWSZ we Włocławku)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

dr n. med. Ewa Barczykowska (CM, UMK w Toruniu, Polska) Pielęgniarstwo pediatryczne

dr n.med. Daria Domosławska (PWSZ w Płocku, Polska) Rehabilitacja/fizjoterapia

dr n. med. Wiesław Fidecki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska) Pielęgniarstwo geriatryczne

PhDr. Lukas Kober (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Słowacja) Pielęgniarstwo internistyczne

dr n. med. Dominik Krzyżanowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska) Opieka paliatywna

mgr Maria Maruszak-Szeliga (Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego NZOZ Płocki ZOZ w Płocku, Polska) Opieka długoterminowa

 mgr Agnieszka Brzezińska (Przełożona Pielęgniarek - Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Polska) Pielęgniarstwo psychiatryczne

 

REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Agnieszka Grażul-Luft (język polski)
mgr Michał Pankowski (język angielski)