Redakcja

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Redaktor Naczelny: prof. zw. dr hab. Jacek Grzywacz


Redakcja czasopisma

Komitet redakcyjny
Redaktor Naczelny: dr n. med. Mariola Głowacka
Sekretarz Redakcji: dr n. med. Dorota Kochman

kontakt: e-mail inz@pwszplock.pl
tel. (24) 366-54-14 wew. 130