Redakcja

WYDAWCA

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Redaktor Naczelny: dr Arkadiusz Lewandowski

 

REDAKCJA CZASOPISMA

Komitet Redakcyjny

Redaktor Naczelny: dr n. med. Mariola Głowacka

Sekretarz: dr n. med. Dorota Kochman

 

Redaktorzy tematyczni

dr n. med. Beata Olejnik (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Polska) Pielęgniarstwo pediatryczne

dr n. med. Dominik Krzyżanowski (Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Polska) Opieka paliatywna

dr Aleksandra Szabert (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Polska) Rehabilitacja/fizjoterapia

mgr Maria Maruszak Szeliga (Kierownik Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego NZOZ Płocki ZOZ w Płocku, Polska) Opieka długoterminowa

dr n. med. Wiesław Fidecki (Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Polska) Pielęgniarstwo geriatryczne

mgr Agnieszka Brzezińska (Przełożona Pielęgniarek Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Profesora Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie, Polska) Pielęgniarstwo psychiatryczne

PhDr. Lukas Kober (Slovak Chamber of Nurses and Midwives, Słowacja) Pielęgniarstwo internistyczne

 

Redaktorzy językowi

mgr Michał Pankowski (język angielski)