Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2016) ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA UPADKÓW NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM Abstrakt   PDF
Maria Maruszak Szeliga
 
No 2 (2017) ANALIZA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z DEPRESJĄ W ODNIESIENIU DO POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA Abstrakt   PDF
Katarzyna Michalska
 
No 1 (2017) CIAŁO A CHOROBA NOWOTWOROWA Abstrakt   PDF
Alina Orzoł, Julita Orzoł
 
No 3 (2016) DEFORMACJE I DEFEKTY PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ STÓP Abstrakt   PDF
Joanna Artkop, Eliza Kolczyńska, Sylwia Kowalska
 
No 2 (2016) DYLEMATY ZWIĄZANE Z SEDACJĄ PALIATYWNĄ STOSOWANĄ U CHORYCH U SCHYŁKU ŻYCIA Abstrakt   PDF
Lucyna Graf, Mariola Śleziona
 
No 1 (2017) FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW W ŻYCIU CODZIENNYM PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA STYMULATORA LUB KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA SERCA Abstrakt   PDF
Anna Maria Kaszyńska, Marzena Humańska
 
No 1 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA WŚRÓD PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC Abstrakt   PDF
Marzena Paluch
 
No 2 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO Abstrakt   PDF
Paweł Orłowski, Marzena Humańska
 
No 1 (2016) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTKI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA PRZEBYWAJĄCEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM – STUDIUM PRZYPADKU Abstrakt   PDF
Anna Antczak, Robert Ślusarz
 
No 1 (2016) JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH W OCENIE PACJENTÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Abstrakt   PDF
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Jolanta Skrzypek
 
No 3 (2016) ŚMIERĆ I UMIERANIE W OPINII PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO Abstrakt   PDF
Krystyna Niedojad, Mariola Rybka, Leokadia Rezmerska, Robert Ślusarz
 
No 3 (2016) NIETRZYMANIE MOCZU JAKO CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU ODLEŻYN – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP® Abstrakt   PDF
Julia Szambelan, Monika Pietrzak, Ida Szlachciak, Natalia Pawlak, Beata Haor
 
No 3 (2016) OCENA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PŁUC Abstrakt   PDF
Mariola Rybka, Jolanta Szczukowska, Leokadia Rezmerska
 
No 1 (2016) Ocena jakości życia pacjentów przed i po zachorowaniu na stwardnienie rozsiane Abstrakt   PDF
Bogusława Serzysko, Wiesława Sieczka, Joanna Świerczek Świerczek
 
No 2 (2017) OCENA POZIOMU WIEDZY PACJENTÓW CHORUJĄCYCH NA CUKRZYCĘ Abstrakt   PDF
Katarzyna Pastwa
 
No 4 (2016) OCENA PROBLEMÓW BIOPSYCHOSPOŁECZNYCH LUDZI STARSZYCH CHORYCH NA CUKRZYCĘ TYPU 2 Abstrakt   PDF
Anna Sadowska, Maria Posłuszna-Owcarz, Zofia Wojciechowska
 
No 4 (2016) OCENA RYZYKA ROZWOJU ODLEŻYN U PACJENTÓW DŁUGOTRWALE UNIERUCHOMIONYCH W ZALEŻNOŚCI OD METODY I RODZAJU ŻYWIENIA Abstrakt   PDF
Leokadia Rezmerska, Magdalena Czarnecka
 
No 2 (2016) OCENA SPRAWNOŚCI OSÓB W WIEKU PODESZŁYM Abstrakt   PDF
Mariola Rybka, Leokadia Rezmerska, Beata Haor
 
No 2 (2016) OCZEKIWANIA PACJENTÓW STOMIJNYCH WOBEC WSPARCIA OFEROWANEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW SŁUŻBY ZDROWIA Abstrakt   PDF
Grażyna Kobielska, Maria Posłuszna-Owcarz
 
No 4 (2016) OPINIA STUDENTÓW WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO NA TEMAT ZAPOTRZEBOWANIA NA DODATKOWE PRYWATNE UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE W KONTEKŚCIE STARZEJĄCEGO SIĘ SPOŁECZEŃSTWA Abstrakt   PDF
Aneta Jabłońska
 
No 2 (2017) OPINIE STUDENTÓW NA TEMAT PROFILAKTYKI ORAZ CZYNNIKÓW RYZYKA PRZEWLEKŁYCH PROBLEMÓW ZDROWOTNYCH NA PRZYKŁADZIE RAKA SZYJKI MACICY Abstrakt   PDF
Marta Wdzięczna, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
 
No 2 (2016) OPTYMALNY DOBÓR MATERIAŁÓW CHŁONNYCH NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO O PROFILU PSYCHIATRYCZNYM Abstrakt   PDF
Agnieszka Brzezińska, Sylwia Sieczka, Mariola Głowacka
 
No 4 (2016) PIELĘGNACJA CHOREGO PO UDARZE NIEDOKRWIENNYM MÓZGU W WARUNKACH DOMOWYCH Abstrakt   PDF
Zofia Sienkiewicz, Danuta Stankiewicz, Grażyna Dykowska, Barbara Knoff, Mariola Pietrzak, Halina Cieślak, Jacek Imiela
 
No 2 (2017) PIELĘGNACJA PACJENTA Z ANOREKSJĄ – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP® Abstrakt   PDF
Martyna Kwiatkowska, Marzena Kikolska, Paula Jankowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
 
No 1 (2017) PIELĘGNACJA PACJENTA ZE STOMIĄ PO LECZENIU CHIRURGICZNYM NOWOTWORU JELITA GRUBEGO - STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP® Abstrakt   PDF
Paula Jankowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
 
1 - 25 z 36 elementów 1 2 > >>