Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
No 3 (2016) ANALIZA CZYNNIKÓW RYZYKA UPADKÓW NA PRZYKŁADZIE PACJENTÓW PRZEBYWAJĄCYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM Abstrakt   PDF
Maria Maruszak Szeliga
 
No 2 (2017) ANALIZA FUNKCJONOWANIA PACJENTÓW Z DEPRESJĄ W ODNIESIENIU DO POPRAWY JAKOŚCI ICH ŻYCIA Abstrakt   PDF
Katarzyna Michalska
 
No 3 (2018) ANALIZA SPECYFICZNYCH OBJAWÓW U PACJENTEK PO USUNIĘCIU PIERSI Z POWODU RAKA Z WYKORZYSTANIEM KWESTIONARIUSZA QLQ-BR23 Abstrakt   PDF
Sylwia Benirowska
 
No 2 (2018) ANALIZA SPRAWNOŚCI PACJENTÓW WEDŁUG SKALI BARTHEL NA PRZYKŁADZIE OSÓB STARSZYCH W ZAKŁADZIE PIELĘGNACYJNO-OPIEKUŃCZYM Abstrakt   PDF
Kornelia Kędziora-Kornatowska, Kamilla Mitura
 
No 4 (2017) Cechy demograficzne chorych na stwardnienie rozsiane a poziom akceptacji choroby wg skali AIS Abstrakt   PDF
Martyna Anna Piasecka
 
No 1 (2017) CIAŁO A CHOROBA NOWOTWOROWA Abstrakt   PDF
Alina Orzoł, Julita Orzoł
 
No 1 (2018) CIERPIENIE Abstrakt   PDF
Agnieszka Reszelska, Alina Orzoł
 
No 1 (2018) CZYNNIKI PREDYSPONUJĄCE DO WYSTĄPIENIA OSTEOPOROZY W GRUPIE KOBIET PO 50-TYM ROKU ŻYCIA - UMIEJĘTNOŚCI POSTĘPOWANIA PREWENCYJNEGO I TERAPEUTYCZNEGO Abstrakt   PDF
Agnieszka Misiak
 
No 3 (2016) DEFORMACJE I DEFEKTY PŁYTKI PAZNOKCIOWEJ STÓP Abstrakt   PDF
Joanna Artkop, Eliza Kolczyńska, Sylwia Kowalska
 
No 2 (2016) DYLEMATY ZWIĄZANE Z SEDACJĄ PALIATYWNĄ STOSOWANĄ U CHORYCH U SCHYŁKU ŻYCIA Abstrakt   PDF
Lucyna Graf, Mariola Śleziona
 
No 4 (2018) DZIECKO Z ZESPOŁEM NERCZYCOWYM W OKRESIE NAWROTU CHOROBY – PROFILAKTYCZNA I TERAPEUTYCZNA ROLA PIELĘGNIARKI Abstrakt   PDF
Marta Rogowska
 
No 1 (2017) FUNKCJONOWANIE PACJENTÓW W ŻYCIU CODZIENNYM PO ZABIEGU WSZCZEPIENIA STYMULATORA LUB KARDIOWERTERA – DEFIBRYLATORA SERCA Abstrakt   PDF
Anna Maria Kaszyńska, Marzena Humańska
 
No 1 (2018) IDENTYFIKACJA CECH SUGERUJĄCYCH AUTYZM W ZACHOWANIU DZIECI W OPINII RODZICÓW Abstrakt   PDF
Sandra Płoszka, Kinga Żółtowska, Marzena Kikolska, Martyna Kwiatkowska, Dawid Pilewski, Dorota Kochman, Mariola Głowacka
 
No 1 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA A SPRAWNOŚĆ FUNKCJONALNA WŚRÓD PACJENTÓW Z PRZEWLEKŁĄ OBTURACYJNĄ CHOROBĄ PŁUC Abstrakt   PDF
Marzena Paluch
 
No 3 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA A UWARUNKOWANIA DIETETYCZNE CHORYCH Z CUKRZYCĄ LECZONYCH AMBULATORYJNIE Abstrakt   PDF
Mirosława Pazderska
 
No 2 (2018) JAKOŚĆ ŻYCIA OSÓB STARSZYCH ZE ŚRODOWISKA WIEJSKIEGO OBJĘTYCH OPIEKĄ PIELĘGNIARKI POZ Abstrakt   PDF
Karolina Trędewicz
 
No 2 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW PO ZAWALE MIĘŚNIA SERCOWEGO Abstrakt   PDF
Paweł Orłowski, Marzena Humańska
 
No 2 (2018) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTÓW Z WYŁONIONĄ STOMIĄ JELITOWĄ Abstrakt   PDF
Marta Woźniak, Maria Posłuszna-Owcarz
 
No 3 (2018) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTEK PO MASTEKTOMII – ANALIZA Z WYKORZYSTANIEM KWESTIONARIUSZA QLQ-C30 Abstrakt   PDF
Sylwia Benirowska
 
No 1 (2016) JAKOŚĆ ŻYCIA PACJENTKI Z CHOROBĄ ALZHEIMERA PRZEBYWAJĄCEJ W ZAKŁADZIE OPIEKUŃCZO-LECZNICZYM – STUDIUM PRZYPADKU Abstrakt   PDF
Anna Antczak, Robert Ślusarz
 
No 3 (2017) JAKOŚĆ ŻYCIA W NAUKACH MEDYCZNYCH Abstrakt   PDF
Maria Zięba, Urszula Cisoń- Apanasewicz
 
No 1 (2016) JAKOŚĆ ŚWIADCZEŃ PIELĘGNIARSKICH W OCENIE PACJENTÓW OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ Abstrakt   PDF
Kazimiera Zdziebło, Renata Stępień, Jolanta Skrzypek
 
No 3 (2016) ŚMIERĆ I UMIERANIE W OPINII PERSONELU PIELĘGNIARSKIEGO Abstrakt   PDF
Krystyna Niedojad, Mariola Rybka, Leokadia Rezmerska, Robert Ślusarz
 
No 3 (2016) NIETRZYMANIE MOCZU JAKO CZYNNIK RYZYKA ROZWOJU ODLEŻYN – STUDIUM PRZYPADKU W OPARCIU O ICNP® Abstrakt   PDF
Julia Szambelan, Monika Pietrzak, Ida Szlachciak, Natalia Pawlak, Beata Haor
 
No 3 (2016) OCENA JAKOŚCI ŻYCIA OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ PŁUC Abstrakt   PDF
Mariola Rybka, Jolanta Szczukowska, Leokadia Rezmerska
 
1 - 25 z 72 elementów 1 2 3 > >>