KSZTAŁCENIE INSTRUKTORÓW I NAUCZYCIELI TAŃCA DLA EDUKACJI POWSZECHNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA OŚWIATY CHOREOGRAFICZNEJ W POLSCE I NA UKRAINIE

Mirosław Kisiel, Halina Nikolai

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(10)

Abstract:

This article describes the training of dance instructors and teachers as a confrontation of Polish-Ukrainian experiences, contexts and challenges. The collected material is presented in two parts. The first one is devoted to selected issues of choreographic education in Poland, the other one in Ukraine. The main purpose of the work aims at identifying the needs of universal education in the field of dance education.

Keywords: dance, instructor and teacher education, general education, Polish and Ukrainian experiences.

Abstrakt:

W artykule opisano kształcenie, instruktorów i nauczycieli tańca, widziane jako konfrontacja polsko-ukraińskich doświadczeń, kontekstów i wyzwań. Zgromadzony materiał został zaprezentowany w dwóch częściach. Pierwszą poświecono wybranym zagadnieniom oświaty choreograficznej w Polsce, drugą zaś na Ukrainie. Główny cel pracy ukierunkowany został na potrzeby edukacji powszechnej w dziedzinie wychowania tanecznego.

Słowa kluczowe: taniec, kształcenie instruktorów i nauczycieli, edukacja powszechna, doświadczenia polskie i ukraińskie


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Encyklopedia muzyki, red. A. Chodkowski, Warszawa 1995.

Iwańska A., Bibliografia taneczna. Stan literatury tanecznej w Polsce –

perspektywy badawcze, „Ogrody Nauk i Sztuk” 2012, nr 2.

Jeżowski A., Ekonomika oświaty w zarządzaniu szkołą, Warszawa 2012.

Kisiel M., Rytmika w przedszkolu środkiem rozwijania predyspozycji

muzycznych małego dziecka, [w:] Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

w sytuacji zmiany społecznej, kulturowej i oświatowej:

studia – rozprawy – praktyka, red. S. Juszczyk, M. Kisiel, A. Budniak,

Katowice 2011.

Koziełło D., Taniec i psychoterapia, Poznań 2002.

Natsionalʹna ramka kvalifikatsiy. Dodatok do postanovy Kabinetu Ministriv

Ukrayiny vid 23 lystopada 2011 r.

Krajowy standard kompetencji zawodowych. Instruktor tańca (235502),

Warszawa 2013.

Lange R., O istocie tańca i jego przejawach w kulturze, Kraków 1988.

Ławrowska R., Muzyka i ruch, Warszawa 1988.

Nikolayi H.YU., Rebrova O.YE., Teoretyko-metodolohichni zasady

doslidzhennya khoreohrafichno-pedahohichnoyi osvity v Ukrayini

„Mystetstvo ta osvita: naukovo-metodychnyy zhurnal” 2016, № 3

(81).

Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Warszawa 1996.

Raport o tańcu ludowym i tanecznym ruchu folklorystycznym w Polsce,

oprac. J. Łosakiewicz, R. Teperek, Warszawa 2011.

Natsionalʹnyy klasyfikator Ukrayiny: „Klasyfikator profesiy” DK 003:

– Kijów, 2010.

Nakaz MON vid 11.06.2015 № 1151 Pro Osoblyvosti zaprovadzhennya

Pereliku haluzʹ znanʹ y spetsialʹnostey, za Yakymy zdiysnyuyetʹsya

pidhotovka zdobuvachiv vyshchoyi osvity, zatverdzhenykh postanovoyu

Kabinetu ministriv Ukrayiny Vid 29 kvitnya 2015 roku № 266.

Nakaz MON Ukrayiny vid 01.06.2016 za № 600 Pro zatverdzhennya ta

vstup do Metodychnykh rekomendatsiy shchodo rozrobky standartiv

vyshchoyi osvity.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla

szkoły podstawowej, Dz.U., 2017, poz. 356.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r.

w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych,

Dz.U. 2012, poz. 186.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia

r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby

rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Dz.U. 2014, poz. 1145

z późn. zm.

Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu

i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz niektórych innych ustaw,

Dz.U. 2011, nr 207, poz. 1230.

Netografia

am.katowice.pl

ams.wroclaw.pl

ckks.pl

dancefusion.com.pl

djamila.pl

edu-art.pl

idn.edu.pl

instruktorzytanca.pl

katowice.lento.pl

kire.pl

kursy-sport.pl

kursyinstruktorskie.edu.pl

latinproject.pl

Polskie Stowarzyszenie Choreoterapii, http://www.psch-ptt.pl/pl.

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów Rytmiki, https://pl-pl.facebook.com/

polskiestowarzyszenie.pedagogowrytmiki

Polskie Towarzystwo Taneczne, http://www.taniec.pl

pracujwkulturze.nck.pl

rocknroll.pl

salsa.katowice.pl

taniec.com.pl

taniecpolska.pl

ujk.edu.pl

up.krakow.pl

ur.edu.pl

usz.edu.pl

uwb.edu.pl

uz.zgora.pl

wsb.edu.pl

wskfit.pl

zpsm.edu.pl


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.