OCENA JAKOŚCI USŁUG KSIĘGOWOPODATKOWYCH OFEROWANYCH PRZEZ BIURO RACHUNKOWE W OPINII KLIENTÓW / Assesement of the quality of accountancy and tax services offered by the accounting office in the opinions of clients

Mariola Szewczyk-Jarocka, Beata Lazarowska

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(15)

Abstract:

The high quality of tax and accounting services can be guaranteed if the accounting office has obtained a qualification certificate, which apparently, in the era of the deregulation act is not a mandatory document, yet an additional advantage, not to mention belonging to the Association of Accountants in Poland. The purpose of the article is to assess the quality of accounting and tax services offered by an accounting office conducting economic activity in Płock, in the opinions of customers. Two research questions have been posed: at what level the respondents rated the services offered by the accounting office, and whether women rated the quality of the service better.

Keywords: accounting and tax services, accounting office, quality, own research

Abstrakt:

Wysoką jakość usług księgowo-podatkowych gwarantuje posiadanie, przez biuro rachunkowe, certyfikatu kwalifikacyjnego, który w dobie ustawy deregulacyjnej nie jest dokumentem obowiązkowym, a dodatkowym atutem. Celem artykułu jest ocena jakości usług księgowo-podatkowych oferowanych przez biuro rachunkowe, prowadzące działalność gospodarczą w Płocku, na podstawie opinii klientów biura. Postawiono dwa pytania badawcze: na jakim poziomie ankietowani ocenili usługi oferowane przez biuro rachunkowe oraz, czy kobiety lepiej oceniają jakość usługi.

Słowa kluczowe: usługi księgowo-podatkowe, biuro rachunkowe, jakość, badania własne


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Barańska Agata, Rachunkowość extra vergine, „Plus. Outsourcing rachunkowości”

, 3.

Hill Nigel, Alexander Jim, Pomiar satysfakcji i lojalności klientów, Kraków

http://www.blogksiegowy.pl/programy-ksiegowe-kryteria-wyboru/

[dostęp: 16.11.2018].

https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-czym-jest-cloud-computing [dostęp:

11.2018].

https://www.mddp-outsourcing.pl/uslugi/flexi-workflow-system/czym-jest-

flexi- workflow/ [dostęp: 16.11.2018].

https://www.skwp.poznan.pl/stowarzyszenie/stowarzyszenie-ksiegowych-

-w-polsce-oddzial-wielkopolski-w-poznaniu/historia-skwp [dostęp:

11.2018].

Jonas Krzysztof, Świetla Katarzyna, E-usługi w rachunkowości na przykładzie

internetowych biur rachunkowych, „Prace Naukowe Uniwersytetu

Ekonomicznego we Wrocławiu” 2015, nr 388.

Micherda Bronisław, Świetla Katarzyna, Współczesna rachunkowość

w świetle badań empirycznych, Warszawa 2014.

Sawicka-Kluźniak Zofia, Funkcjonowanie biura rachunkowego, „Zeszyty

Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, rynki finansowe,

ubezpieczenia” 2011, nr 32.

Szewczyk-Jarocka Mariola, Szymańska Monika M., Usługi rachunkowe,

a szara strefa w Polsce, Płock 2018.

Teoria rachunkowości, sprawozdawczość i analiza finansowa, red. Bartłomiej

Nita, Wrocław 2015.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Dz. U. z 2018 r. poz.

, 398, 650, 1629, art. 76a-76h.

Ustawa z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych

zawodów regulowanych. Dz. U. z 2014 r. poz. 768.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.