PARTNERZY HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSKI / Partners of foreign trade of Poland

Witold Rakowski

Abstrakt


DOI: 10.19251/rtnp/2018.10(17)

Abstract

In the first part of the article, the author discusses the value of Poland’s foreign trade in the years 2007-2016, indicating that by 2014 import exceeded export. In the second part of the article, the author analyzes the turnover of Poland’s foreign trade with thirty of the most important partners, paying particular attention to Germany – the most important partner. Poland, however, notes the most significant deficit in foreign trade with China.

Keywords: partners, export, import, balance

Abstrakt:

Autor w pierwszej części artykułu przedstawia wartość obrotów towarowych handlu zagranicznego Polski, w latach 2007-2016, wskazując, że do 2014 roku import przewyższał eksport. W następnej części artykułu wskazano 30 najważniejszych partnerów handlowych, uwypuklając znaczenie państw należących do Unii Europejskiej, a szczególnie Niemiec.

Słowa kluczowe: partnerzy, eksport, import, saldo


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Bień Andrzej, Bień Witold, Słownik finansów, Warszawa 2010.

Czarny Elżbieta, Śledziewska Katarzyna, Zmiany w polskim handlu z zagranicą

po dziesięciu latach członkostwa w Unii Europejskiej, [w:]

Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Wyzwania

integracji i rozwoju. red. E. Modzelewski, A. Kroczek, Warszawa

Direction of Trade Statistics, International Monetary Fund, Washington.

Lin Justin Yifu, Państwo powinno pomagać, “Rzeczpospolita” z dnia 7

czerwca 2017.

Orłowski Witold, Czy Polska dogoni Niemcy?, Warszawa 2015.

Rakowski Witold, Państwa wiodące w gospodarce światowej, „Gospodarka

i Finanse” 2017, zeszyt 8. Polska i Świat wobec współczesnych

wyzwań społeczno-ekonomicznych.

Rocznik Statystyczny GUS, Warszawa 2017.

Wnuk-Lipiński Edmund, Europa wobec globalizacji, [w:] Cywilizacja

europejska. Różnorodność i podziały, tom III, red. M. Koźmiński,

Kraków 2014.

Ziółkowski Krzysztof, Determinaty rozwoju polskiego eksportu do Niemiec,

„Ekonomista” 2013, nr 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.