Indeksacja

Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 stycznia 2017 roku czasopismo „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” otrzymało 8 punktów w wykazie czasopism naukowych (lista B).

 

Czasopismo „Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego” jest indeksowane w bazie ICI Journals Master List (ICV 2017: 48.22; ICV 2016: 44.19; ICV 2015: 55.63; ICV 2014: 56.37; ICV 2013 4.61)

 

BAZY INDEKSACYJNE:

BazHum

CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities)

ICI World of Journals

PBN/POL-Index

RINC