Lista Recenzentów

Recenzenci w 2018 r.

Prof. zw. dr hab. Jacek Bartyzel, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Ks. Prof. zw. dr hab.  Ireneusz Mroczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Prof. zw. dr hab. Adam Wielomski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

ks. dr hab. prof. nadzw. Witold Kujawski, Uniwersytet Mikołaja Kopernia w Toruniu

Dr hab. Beata Oelszlaeger-Kosturek, Uniwersytet Śląski w Katowicach

Dr hab. Rafał Majzner, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

dr hab., prof. SGH, Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab., prof. ndzw., Piotr Stachowski, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

dr hab., prof. UJK, Ilona Żeber-Dzikowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Dr Łukasz Dominiak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Arkadiusz Fordoński, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

Dr Arleta Hrehorowicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dr Paweł Kaczmarczyk, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

Dr Arkadiusz Meller, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

Dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku


Recenzenci w 2017 r.

prof. zw. dr hab. Jerzy Damrosz, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

ks. prof. zw. dr hab. Andrzej Gretkowski, Katolίcka univerzita v Ružomberku Słowacja

prof. zw. Jerzy Małłek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

ks. prof. zw. dr hab. Ireneusz Mroczkowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

prof. zw. dr hab. Andrzej Paczkowski, Instytut Studiów Politycznych PAN

prof. zw. dr hab. Wojciech Polak, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

prof. zw. dr hab. Antoni Rajkiewicz, Uniwersytet Warszawski

prof. zw. dr hab. inż. Daniela Żuk, Politechnika Warszawska

dr hab. prof. SWPS Agnieszka Góra-Błaszczykowska, Uniwersytet SWPS w Warszawie

dr hab. prof. UW Marcin Dyl, Uniwersytet Warszawski

dr hab. prof. UwB Krzysztof Filipow, Uniwersytet w Białymstoku

dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. prof. AH Maciej Kołodziejski, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku

dr hab. prof. UKW Radosław Krajewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

dr hab. inż. prof. SWPW Zbigniew Kruszewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr hab. prof. KSW Stanisław Kunikowski, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

dr hab. prof. PWSZ w Płocku Zofia Kuźniewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

dr hab. prof. UŁ Andrzej Lech, Uniwersytet Łódzki

dr hab. prof. SGH Bogusław Pytlik, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. UMK Grzegorz Radomski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr hab. prof. nzw. Anna Maria Stogowska

dr hab. inż. prof. SWPW Remigiusz Wiśniewski, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr hab. prof. SGH Izabela Zawiślińska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. prof. nzw. Leszek Zygner, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie

dr hab. Krzysztof Ćwikliński, Georg-August-Universität Göttingen (Niemcy)

dr hab. Marcin Kępiński, Uniwersytet Łódzki

dr hab. Mirosław Kisiel, Uniwersytet Śląski w Katowicach

dr hab. Jacek Romanek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie

dr hab. Adam Szafrański, Uniwersytet Warszawski

dr hab. Paweł Tański, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

doc. dr Wiesław Koński, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

doc. dr Robert Żak, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr Konrad Buczkowski, Instytut Nauk Prawnych PAN

dr Krzysztof Buczkowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

dr Grzegorz Gołębiewski, Towarzystwo Naukowe Płockie

dr Małgorzata Kamińska, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

dr Władysław Kubiak, Kujawska Szkoła Wyższa we Włocławku

dr Arkadiusz Lewandowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

dr Marcin Lutomierski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

dr Tomasz Piekarski, Archiwum Państwowe w Płocku

dr Jarosław Płachecki, Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach