O Czasopiśmie

O CZASOPIŚMIE

Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego jest czasopismem naukowym, w którym publikowane są artykuły z obszarów nauk społecznych i nauk humanistycznych. Każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch recenzentów. W Roczniku TNP zamieszczane są teksty w języku polskim, angielskim oraz w innych językach kongresowych. Pierwszy numer Rocznika TNP ukazał się w 1929 r., a kolejne w 1931 i 1934 r. oraz w 1983 r. Od 2013 r. wydawany jest w sposób ciągły.

29 czerwca 2018 r. Towarzystwo Naukowe Płockie przekazało prawo do wydawania „Rocznika Towarzystwa Naukowego Płockiego” Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Płocku.

 

ABOUT THE JOURNAL

Yearbook of Scientific Society of Płock is a scientific journal, in which the articles in the fields of humanities and social studies are published. Each article is reviewed by two reviewers. There are texts in Polish, English and other Congress languages in Yearbook of SSP. Its first edition appeared in 1929, the next ones in 1931, 1934 and in 1983. Starting in 2013 Yearbook of SSP will be issued continuously.

On 29 June 2018 Scientific Society of Płock transferred the publishing rights of its Yearbook to the State University of Applied Sciences in Płock.