Polityka Prywatności

Polityka prywatności

1. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:

a)      respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

b)      podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

c)      zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

d)     może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.


2. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.

3. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 

4. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym PWSZ w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.