Rada Naukowa / Scientific Counsil

RADA NAUKOWA / SCIENTIFIC COUNSIL

 

Członkowie / Members

 

Prof. nadzw. dr hab. Leszek Zygner (Polska) - Przewodniczący Rady Naukowej

Prof. Jose Manuel Chillon Lorenzo (Hiszpania),

Prof. dr. Stefan Garsztecki (Niemcy),

Prof. Sonja Mei Tin Huang (Fu Jen Catholic University, Tajwan),

Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Kruszewski (Polska),

Prof. dr hab. Henryk Malewski (Litwa),

dr Arkadiusz Meller (Polska),

Prof. nadzw. dr hab. Ivan Monolatii (Ukraina),

Prof. nadzw. dr hab. Alena Novotna (Słowacja),

Dr Zbigniew Ptasiewicz (Polska),

Prof. Michaił Rożkow (Rosja),

Prof. ndzw. dr hab. Sebastian Skuza (Polska)

Prof. Anne White (Wlk. Brytania)