Redakcja

Wydawca

Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku

Plac Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

Redaktor Naczelny: dr Arkadiusz Lewandowski


REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA

prof. nadzw. dr hab. n. med. Maciej Słodki (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

 

REDAKTORZY TEMATYCZNI

 Ks. Prof. nadzw. dr hab. Daniel Brzeziński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - teologia 

Dr Paweł Kaczmarczyk (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) - ekonomia 

 Dr Andrzej Kansy (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

 Marcin Lutomierski - filologia (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) - nauki o komunikacji i mediach 

 Prof. nadzw. dr hab. Michał Nowosielski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) - nauki socjologiczne 

 Prof. nadzw. dr hab. Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – nauki o polityce i administracji, historia 

 Prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Siemiątkowski (Uniwersytet Warszawski) – nauki o polityce i administracji 

 Prof. nadzw. dr hab. Ewa Wiśniewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku) - pedagogika


REDAKTORZY JĘZYKOWI

Mgr Joanna Banasiak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku),

dr Ewa Chojnacka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku),

dr Aneta Dłutek (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku),


REDAKTOR STATYSTYCZNY

dr Marcin Polakowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

SEKRETARZ REDAKCJI

dr Łukasz Perlikowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

  

Adres korespondencyjny

Redakcja Czasopisma  RTNP

Plac Dąbrowskiego 2

09-402 Płock

rtnp@pwszplock.pl