Przeszukaj indeks tytułów


 
Numer Tytuł
 
Tom IX Agresja szlachty płockiej na początku XVII wieku / Violence amongst the Nobility of the Płock Region at the beginning of the 17 th century Abstrakt   PDF
Marcin Kamler
 
Tom X ANALIZA DOSTĘPNOŚCI SPOŁECZNO- -PRZESTRZENNEJ USŁUG OPIEKI ZDROWOTNEJ W GMINACH POWIATU PŁOCKIEGO / Analysis of socio-spatial accessibility of health care services in the communes of Płock poviat Abstrakt   PDF
Konrad Podawca
 
Tom X ANALIZA WYBRANYCH PRZYCZYN ZACHOWAŃ SAMOBÓJCZYCH WŚRÓD OSÓB DOROSŁYCH / The analysis of selected reasons for suicidal behaviours among adults Abstrakt   PDF
Beata Płaczkiewicz
 
Tom VIII Analiza zmian ilościowych usług oświaty w gminach powiatu płockiego w latach 1999-2014 / Analysis of quantitative changes in the educational services in the rural district of Plock between 1999 and 2014 Abstrakt   PDF
Konrad Podawca
 
Tom X ASPEKTY PIECZY ZASTĘPCZEJ NA PRZYKŁADZIE PCPR W PŁOCKU / Aspects of foster care on the example of the County Family Support Center (PCPR) in Plock Abstrakt   PDF
Edyta Bogdańska
 
Tom X „THIS INTELLECTUAL WORLD HAS TO ITSELF, THAT SOMETIMES IT BECOMES FOR THE SOUL, WHAT AIR, FOOD AND DRINKS ARE FOR THE BODY” – BIBLIOPHILE IN EXILE. LITERARY CORRESPONDENCE OF GUSTAW ZIELIŃSKI Abstrakt   PDF
Małgorzata Król
 
Tom IX „Trud zmagań o utrzymanie tożsamości narodowej...” Polacy Galicji Wschodniej w czasach Monarchii Habsburskiej (koniec XVIII w. -1914 r.) / „Struggle for national identity...". Poles of the East Galicia in Habsburg monarchy times (end XVIII century -1914) Abstrakt   PDF
Ivan Monolatii
 
Tom VIII „Wiadomości Literackie" (1924-1939), wybór, wstęp i opracowanie Agata Zawiszewska, Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Akademia Humanistyczna, Warszawa 2015 (rec. Marcin Lutomierski) / Literary news (1924-1939), select Abstrakt   PDF
Marcin Lutomierski
 
Tom IX Can cyberspace be recognised as a fifth warfighting domain under international law / Czy cyberprzestrzeń może być uznana za piątą domenę działań wojennych w prawie międzynarodowym? Abstrakt   PDF
Paweł Mielniczek, Natalia A. Hapek
 
Tom IX Ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego / Serious violation of basic employee obligations in the light of the case law of the Supreme Court Abstrakt   PDF
Edyta Bogdańska
 
Tom IX Diagnoza i ocena osiągnięć muzycznych uczniów na lekcjach muzyki w szkole podstawowej - wybrane wątki z badań własnych /Diagnosis and assessment of achievements in primary education music lessons - selected issues out of (author's) own research Abstrakt   PDF
Maciej Kołodziejski
 
Tom VIII Drzwi Płockie i portret ich mecenasa / Plock Doors and the portrait of its patron Abstrakt   PDF
Ada Tymińska
 
Tom IX Dynamika rozwoju usług wiązanych na polskim rynku telekomunikacyjnym w latach 2014-2016 / Dynamics of the bundled services development on the Polish telecommunications market in the period of 2014-2016 Abstrakt   PDF
Paweł Kaczmarczyk
 
Tom X DZIAŁALNOŚĆ FORMACJI OBRONY CYWILNEJ NA PRZYKŁADZIE PKN ORLEN / Activity of the civil defence formation on the example of PKN ORLEN Abstrakt   PDF
Remigiusz Wiśniewski
 
Tom IX Działania Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Płocku wobec Polskiego Stronnictwa Ludowego podczas wyborów do Sejmu Ustawodawczego z 1947 r. / Activities of the District Office of Public Service in Plock against the Polish People’s Party during Abstrakt   PDF
Mariusz Żuławnik
 
Tom VIII Efekty kształcenia przedmiotu Technologia informacyjna w opinii studentów / Teaching effects of the subject of Information Technology in students' opinion Abstrakt   PDF
Zbigniew Kruszewski
 
Tom VIII Elżbieta Szubska-Bieroń, Płock na łamach lokalnej prasy NSDAP 1939-1945, Płock, Książnica Płocka im. W. Broniewskiego, 2015, ss. 440. ISBN: 978-83-88028-81-6 (rec. Andrzej Kansy) / Elżbieta Szubska-Bieroń, Plock on the pages of local press of NSDAP 1939-1 Abstrakt   PDF
Andrzej Kansy
 
Tom X ENDECKI HUNGAROFIL – PRZYPADEK KAROLA STEFANA FRYCZA (1910-1942) / The Hungarophile of National Democracy, the case of Karol Stefan Frycz (1910-1942) Abstrakt   PDF
dr Arkadiusz Meller
 
Tom VIII Geneza i dzieje kultu świętego Floriana w Polsce / The origin and history of the cult of St. Florian in Poland Abstrakt   PDF
Zdzisław Jan Zasada
 
Tom VIII Gustaw Zieliński - network of social, scientific, family relationships (on example of friendship with Wincenty Pol) / Gustaw Zieliński - w sieci relacji towarzyskich, naukowych, rodzinnych (na przykładzie przyjaźni z Wincentym Polem) Abstrakt   PDF
Małgorzata Król
 
Tom VIII Kazimierz Betley (1897-1919) - harcerz i oficer Wojska Polskiego / Kazimierz Betley (1897-1919) - scout and an officer of the Polish Army Abstrakt   PDF
Grzegorz Gołębiewski
 
Tom X KOŚCIÓŁ W OPINOGÓRZE UFUNDOWANY PRZEZ GENERAŁA WINCENTEGO KRASIŃSKIEGO / The church in Opiniogóra funded by general Wincenty Krasicki Abstrakt   PDF
Wojciech Jerzy Górczyk
 
Tom IX Książnica Płocka im. Władysława Broniewskiego (1937-2017) / Wladysław Broniewski Municipial Library in Plock (1937-2017) Abstrakt   PDF
Joanna Banasiak
 
Tom X KSZTAŁCENIE INSTRUKTORÓW I NAUCZYCIELI TAŃCA DLA EDUKACJI POWSZECHNEJ – WYBRANE ZAGADNIENIA OŚWIATY CHOREOGRAFICZNEJ W POLSCE I NA UKRAINIE Abstrakt   PDF
Mirosław Kisiel, Halina Nikolai
 
Tom IX Kształcenie nauczycieli przedszkoli w Polsce w wymiarze instytucjonalnym / Kindergarten teacher training in Poland in institutional dimension Abstrakt   PDF
Beata Cieśleńska
 
1 - 25 z 72 elementów 1 2 3 > >>