Aktualności

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B) zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku. Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2014: 4.19 (38.08)).

TOM 8 SEJ w otwartym dostępie

 

Drodzy Czytelnicy, 

Tom 8. czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" jest już dostępny w wersji elektronicznej (zakładka "Aktualny numer").

Zachęcamy do lektury. 

 

Redakcja czasopisma SEJ

 
Opublikowane: 2019-03-27
 

"Społeczeństwo. Edukacja. Język" w bazie ERIH Plus

 

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" ma przyjemność poinformować, że nasze czasopismo zostało wpisane na listę ERIH Plus. 

Obecność pisma w ERIH Plus przyczyni się do dalszego umocniania pozycji SEJ na rynku czasopism naukowych

https://dbh.nsd.uib.no/publiseringskanaler/erihplus/periodical/info?id=493375

 
Opublikowane: 2019-02-04 Więcej...
 

Dobry wynik SEJ w Index Copernicus

 

Szanowni Państwo,

 

Jest nami niezmiernie miło poinformować Państwa, iż w ostatniej ocenie czasopism naukowych dokonanej przez Index Copernicus, czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało wynik 84,28 (https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=12386&lang=pl).

 

Pragniemy również przekazać Państwu informację, iż czasopismo SEJ zostało zgłoszone do ministerialnego konkursu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, którego rozstrzygnięcie spodziewane jest w pierwszej połowie 2019 roku.

 

Serdecznie pozdrawiamy

Redakcja czasopisma 

Społeczeństwo. Edukacja. Język

 
Opublikowane: 2018-11-16
 

Tom 7. SEJ dostępny

 

Szanowni Państwo, 

Tom 7. czasopisma SEJ dostępny jest juź na naszej stronie internetowej. 

Tym razem w numerze znajdują się następujące działy: "Na obczyźnie: tożsamość i pamięć", "Wielowymiarowość migracji", "Edukacja". Całość uzupełniają artykuły zawarte w dziale "Varia" oraz dwie recenzje.

Zachęcamy do lektury.

 

Redakcja czasopisma

Społeczeństwo. Edukacja. Język

 
Opublikowane: 2018-10-18
 

Nabór do 8. numeru SEJ'a - temat przewodni "SŁOWO"

 

Redakcja czasopisma naukowego „Społeczeństwo. Edukacja. Język” zaprasza do publikowania artykułów naukowych w kolejnym, ósmym numerze naszego półrocznika, który ukaże się w grudniu 2018 roku. 

Planowany numer będzie poświęcony zagadnieniu, jakim jest SŁOWO, które proponujemy analizować wielonurtowo i interdyscyplinarnie.

 
Opublikowane: 2018-03-16 Więcej...
 

Call For Papers

 

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zachęcamy do przesyłania propozycji artykułów oraz recenzji naukwoych do 7 tomu czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język". Tom ukaże się w czerwcu 2018 r.

 
Opublikowane: 2018-01-30 Więcej...
 

Jesteśmy na Facebook'u

 

Drodzy Czytelnicy, 

Zachęcamy Państwa do odwiedzania naszego profilu na portalu społecznościowym www.facebook.com/SEJPWSZ/

Znajdą tam Państwo informacje m.in. o przygotowywanych numerach naszego pisma, tematach przewodnich,  terminach zbierania tekstów. 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja czasopisma

"Społeczeństwo. Edukacja. Język"

 
Opublikowane: 2017-12-20
 

Tom 5. dostępny

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Redakcji czasopisma pragnę poinformować, iż 5. tom półrocznika "Społeczeństwo. Edukacja. Język" jest już dostępny w wersji elektronicznej w zakładce "Aktualny numer". Czasopismo można również nabyć za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Płocku. 

 Z poważaniem

Redacja czasopisma SEJ

 
Opublikowane: 2017-11-07
 

Nowi członkowie Rady Naukowej

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowymi członkami Rady Naukowej naszego pisma zostali Prof. Dr Kathrin Maier (Katholische Stiftungsfachhochschule München) oraz Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt). 

Głównym zadaniem Rady jest kontrola merytorycznej jakości poszczególnych numerów pisma.

Cały skład Rady dostępny jest w zakładce Rada Naukowa

 

Z poważaniem

dr Arkadiusz Lewandowski

Sekretarz redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

 
 
 
Opublikowane: 2017-09-25 Więcej...
 

Nabór tekstów

 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" zapraszam do przesyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów naszego wydziałowego periodyku.
 
Dwa najbliższe numery naszego pisma zostaną wydane w grudniu 2017 oraz czerwcu 2018 r.
 
Propozycje artykułów i recenzji naukowych proszę przesyłać na adres redakcji: redakcja.sej@pwszplock.pl 
Wytyczne edytorskie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.sej.pwszplock.pl
 
Na teksty do numeru grudniowego czekamy do 15 października.
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam
dr Arkadiusz Lewandowski
Sekretarz redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"
 
Opublikowane: 2017-09-08
 

SEJ Tom 4. dostępny

 

Szanowni Państwo,

 

Najnowszy, 4. numer czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" dostępny jest już za pośrednictwem strony internetowej. 

Poszczegółne artykuły mogą Państwo znaleźć w zakładce "Aktualny numer".

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja 

 
Opublikowane: 2017-05-11
 

Rada Naukowa Czasopisma

 

Drodzy Czytelnicy, 

Jest nam niezmiernie miło poinformować Państwa, iż Rada Naukowa naszego czasopisma została poszerzona o nowych członków, w tym przedstawicieli zagranicznych jednostek naukowych.

Skład Rady Naukowej został opublikowany w zakładce "Rada Naukowa"

 W skład Rady Naukowej pisma wchodzą samodzielni pracownicy naukowi będący wybitnymi specjalistami w swoich dyscyplinach. Rada czuwa nad jakością merytoryczną poszczególnych numerów.


 

 Z poważaniem

Redakcja czasopisma "SEJ"

 

 
Opublikowane: 2016-12-21
 

Wzrost oceny ICV (Index Copernicus) dla pisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

 

Drodzy Czytelnicy,

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, iż nasze czasopismo w ocenie za rok 2015 dokonanej przez Index Copernicus otrzymało ocenę 46,98 pkt, co stanowi wzrost o blisko 9 pkt (w roku 2014 ocena uzyskana przez SEJ wynosiła 38,08)

 Index Copernicus Value (ICV) jest cenionym miernikiem oceny czasopism naukowych. Umożliwia on uporządkowanie listy ponad  22.000 czasopism naukowych z całego świata w ramach ICI Journals Master List.

 Profil czasopisma na platformie Index Copernicus dostępny jet na stronie:

http://journals.indexcopernicus.com/Spoleczenstwo+Edukacja+Jezyk,p24782893,6.html

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja czasopisma

Społeczeństwo. Edukacja. Język

www.sej.pwszplock.pl

redakcja.sej@pwszpock.p

 
Opublikowane: 2016-11-18
 

Propozycje artykułów i recenzji - nabór ciągły

 

Szanowni Państwo,


Czasopismo "Społeczeństwo. Edukacja. Język" od listopada 2016 r. będzie prowadziło ciągły nabór propozycji artykułów i recenzji naukowych.
Propozycję tekstów prosimy przesyłać na adres mailowy redakcja.sej@pwszplock.pl lub zgłaszać za pośrednictwem platformy OJS.

Przypominamy, że przesłane teksty powinny być zgodne z aktualnymi wymogami edytorskimi, które obowiązują w naszym czasopiśmie (dostępne w umieszczonej po lewej stronie zakladce: wymogi redakcyjne).

Planowane wydanie kolejnego numeru czasopisma: czerwiec 2016 r.

 

Z poważaniem

Redakcja Czasopisma

Społeczeństwo. Edukacja. Język

www.sej.pwszplock.pl

 
Opublikowane: 2016-10-25
 

Nowa strona czasopisma

 

Drodzy Przyjaciele czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Oddajemy do Waszej dyspozycji nową stronę internetową Naszego czasopisma. Jest ona nowoczesną platformą, która spełnia funkcje nie tylko informacyjną ale umożliwia także przesyłanie propozycji artykułów i recenzji naukowych. Aby korzystać z udogodnień oferowanych przez nową stronę czasopisma należy zarejestrować swoje indywidualne konto przy użyciu zakładki "Zarejestruj".

Jednocześnie pragniemy poinfromować, iż utrzymana została także tradycyjna formuła zgłaszania propozycji tekstów za pośrednictwem adresu mailowego redakcja.sej@pwszplock.pl.

Zmiana strony internetowej czasopisma to element ciągłego rozwoju Naszego pisma. O kolejnych zmianach będziem Państwa na bieżąco informować.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Redakcja Czasopisma

Społeczeństwo. Edukacja. Język

www.sej.pwszplock.pl

 

 
Opublikowane: 2016-10-12
 
1 - 15 z 15 elementów


Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock