OBSZARY UŻYTKOWANIA INTERNETU WE WSPÓŁCZESNYM OBLICZU SIECI

Beata Cieśleńska, Mateusz Bruździński

Abstrakt


Streszczenie:
Tematem niniejszego artykułu jest Internet z uwzględnieniem etapów jego rozwoju
i rozprzestrzeniania się w przeciągu pięćdziesięciu lat, aż do ukształtowania się
Web 2, czyli globalnej sieci, która obecnie użytkowana jest na całym świecie. Zwrócono
tu także uwagę na netykietę, która stanowi Kodeks Etyczny Internetu oraz jej istotną rolę
dla zachowania bezpieczeństwa w globalnej sieci. Dokonano również charakterystyki poszczególnych
obszarów użytkowania Internetu tj. word wide Web, e-mail, asynchroniczne
fora i grupy dyskusyjne, czat, komunikatory internetowe, serwisy społecznościowe, pozyskiwanie
danych oraz gry sieciowe.
Słowa kluczowe: Internet, kodeks etyczny Internetu, obszary użytkowania Internetu
Abstract:
The article focuses on the Internet including stages of its development and spread
over fifty years until the establishment of Web 2 which is the global network currently used
worldwide. The attention has also been paid to the netiquette which is the Internet Code
of Ethics and its significant role in providing security to the global Web. The summary of
some Internet application areas, such as world wide web, e-mail, asynchronous forums,
discussion groups, chat, internet communicators, social media, data sourcing and online
games have also been provided.
Key words: The Internet, the Internet Code of Ethics, the Internet application areas


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia :

Aftab Parry. 2003. Internet a dzieci. Uzależnienia i inne niebezpieczeństwa. Warszawa: Prószyński

i S-ka.

Chocholska Paulina. 2009. Uzależnienie od komputera i Internetu wśród dzieci i młodzieży.

Warszawa: Hachette Livre.

Giddens Anthony. 2006. Socjologia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Knol Kamila. 2012. „Internet to świat bez zasad?”, Remedium nr 7/8.

Kozak Stanisław. 2011. Patologie komunikowania w Internecie, zagrożenia i skutki dla dzieci

i młodzieży. Warszawa: Difin.

Majchrzak Paweł. Ogińska-Bulik Nina. 2010. Uzależnienie od Internetu. Łódź: WSHE Łódź.

Nowak Andrzej. Krejtz Krzysztof. 2006. Internet z perspektywy nauk społecznych. W Społeczna

Przestrzeń Internetu, red. Dominik Batorski, Warszawa: Academica.

Olechnicki Krzysztof. 2005. Internet. W Encyklopedia Socjologii, red. Hieronim Kubiak. Warszawa:

Oficyna Naukowa.

Pręgowski Michał. 2012. Zarys Aksjologii Internetu, netykieta jako system norm i wartości

sieci. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Pyżalski Jacek. 2009. Agresja elektroniczna wśród dzieci i młodzieży. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo

Psychologiczne.

Tanenbaum Andrew. 2004. Sieci komputerowe. Gliwice: Helion.

Wallace Patricia. 2001. Psychologia Internetu. Poznań: Rebis.

Young Kimberly. Klausing Patrice. 2009. Uzależnienie od Internetu. Katowice: Księgarnia św.

Jacka.

[www1] htpp://www.urbanski.net.pl/net (dostęp: 5.11.2015)

[www2] http://www.czat.onet.pl (dostęp: 29.11.15)


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock