KONCEPCJE EDUKACJI W PROGRAMACH WYBORCZYCH WYBRANYCH POLSKICH PARTII POLITYCZNYCH Z 2011 I 2015 ROKU

Sylwia Łukasik Gębska

Abstrakt


Streszczenie
Artykuł zawiera omówienie zagadnień edukacyjnych zawartych w programach
dwóch największych polskich partii politycznych: Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy
Obywatelskiej. Przedstawione zostały najważniejsze założenia reformy oświaty
dotyczące struktury szkolnictwa, rozwoju zawodowego nauczycieli, kompetencji ucznia
w postnowoczesnym świecie, szkolnictwa wyższego, programów nauczania oraz miejsca
szkolnictwa zawodowego w nowym systemie oświaty. Kluczową kwestią staje się
w tym kontekście analiza współczesnych uwarunkowań rynkowych, mająca wpływ na
sposób myślenia o edukacji. Na tym tle postawiono pytanie o wizję współczesnej szkoły,
wskazano na różnice doktrynalne w programach obu partii. W podsumowaniu artykułu
dowiedziono, że obie partie konsekwentnie promują własne wizje edukacji w programach
z 2011 i 2015 roku, ale prezentują różne koncepcje edukacyjne.
Słowa kluczowe: edukacja, reforma oświaty, programy wyborcze, partie polityczne,
struktura edukacji, programy nauczania, kształcenie zawodowe.
Abstract
The article includes a description of the educational issues incorporated in the
political platforms of the two main Polish political parties, i.e. Prawo i Sprawiedliwość
(transl. Law and Justice) and Platforma Obywatelska (transl. Civic Platform). It presents
the main objectives of the educational reform concerning the structure of the educational
system, teachers’ professional development, students’ competences in the postmodern
world, higher education, curricula and the place of vocational education in the new educational
system. The main issue in this context is the analysis of the modern market conditioning
affecting the way of comprehending education. In this background, there appears
a question of the vision of a modern school. Besides, there were some doctrinal differences
indicated in the platforms of the above mentioned two mainstream political parties. In the
conclusion of the article it was proven that both parties have been consistently promoting
their own visions on education stipulated in their platforms between 2011 and 2015 with
educational concepts presented by both parties revealing several differences.
Key words: education, education reform, electoral platforms, political parties, education
structure, curricula, vocational education.


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia :

Dudek Antoni. 2013. Historia polityczna Polski 1989-2012. Kraków: Wydawnictwo Znak.

Kowalczyk Krzysztof, Sielski Jerzy (red.). 2004. Polskie partie i ugrupowania parlamentarne

III RP. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Migalski Marek (red.). 2009. Platforma Obywatelska. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Migalski Marek (red.). 2010. Prawo i Sprawiedliwość. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Następny krok. Razem. Program wyborczy Platformy Obywatelskiej. 2011. Warszawa.

Nowoczesna Solidarna Bezpieczna Polska. Program Prawa i Sprawiedliwości. 2011. Warszawa.

Polska Przyszłości. Program Platformy Obywatelskiej RP. 2015. Warszawa.

Sanecka-Tyczyńska Joanna. 2011. Państwo obywatelskie i wspólnota polityczna. Studium

o myśli politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii

Curie-Skłodowskiej.

Zdrowie. Praca. Rodzina. Program Prawa i Sprawiedliwości. 2014. Warszawa

[www1] Wypowiedź Beaty Szydło z dnia 29.09.2015 r. http://wybierzpis.org.pl/materialy-programowe

(dostęp: 29.09.2015)

[www2] http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/901982,reforma-edukacji-wedlug

-pis-piata-klasa-podstawowki-nie-pojdzie-do-gimnazjum.html (dostęp: 30.10.2015)

[www3] Projekt Ustawa z... 2015 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie ustawy

– Kodeks pracy.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock