GEORGE BERNARD SHAW ON THE POLISH STAGE – A BRIEF OVERVIEW

Anna Suwalska-Kołecka

Abstrakt


Abstract
The main aim of this paper is to delineate the most crucial aspects of the reception
of George Bernard Shaw’s plays in Poland. Shaw, believed to have set the direction of
modern British drama, has been welcomed enthusiastically by Polish audiences since the
beginning of the twentieth century. Warsaw was called a “Shavian city” and his popularity
reached its peak in the years between the two World Wars. After WWII, Shaw’s plays were
frequently staged and his political views were presented as being in line with the ruling party’s
policies. The fall of Communism brought about a decline in his presence on Polish stages,
but he reappeared recently in productions that dismantle his plays in postmodern ways.
Keywords: Shaw, reception, drama, the twentieth century.
Streszczenie
Głównym celem tego artykułu jest przedstawienie głównych aspektów recepcji
twórczości George’a Bernarda Shaw w Polsce. Uważany za dramatopisarza, który wytyczył
kierunek rozwoju współczesnego dramatu brytyjskiego, Shaw był witany entuzjastycznie
przez polską widownię od początku dwudziestego wieku. Warszawa nosiła
z tego powodu przydomek miasta shawiańskiego, a jego popularność osiągnęła apogeum
w okresie międzywojennym. Po wojnie sztuki Shawa były często wystawiane, a lewicowe
poglądy autora utożsamiano z obowiązującą linią polityczną partii. Rok 1989 i transformacja
ustrojowa spowodowała zmniejszenie zainteresowania jego twórczością. Jego sztuki
powracają ostatnio na polskie sceny poddane postmodernistycznemu recyclingowi.
Słowa kluczowe: Shaw, recepcja, dramat, wiek dwudziesty


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


REFERENCES

Bałutowa Bronisława. 1957. Dramat Bernarda Shaw. Łódź-Wrocław: Ossolineum.

Brodzka Alina, Zaworska Helena, Żółkiewski Stefan (eds.). 1975. Literatura polska 1918-

Warszawa: Wiedza Powszechna.

Evans T. F. 1999, George Bernard Shaw. The Critical Heritage. London and New York: Routledge.

Dębnicki Antoni, Górski Ryszard. 1957. “Bernard Shaw na scenach polskich. Okres pierwszy

-1913.” Pamiętnik teatralny 1 (21), 227-42.

Innes Christopher. 2002. Modern British Drama. The Twentieth Century. Cambridge: Cambridge

University Press.

Kaczmarek Wojciech, Michalczuk, Joanna (eds.). 2004. Dramat obcy w Polsce w XIX i XX

wieku. Lublin: Wydawnictwo KUL.

Kędzierski Marek. 2009. Samuel Beckett and Poland, [in] International Reception of Samuel

Beckett. Mark Nixon and Matthew Feldman (eds), 163- 187. London: Continuum.

Keane Barry. 2016. Irish Drama in Poland. Staging and Reception, 1900-2000. Chicago: University

of Chicago Press

Krzyżanowski Julian, Hernas, Czesław (eds.). 1984. Literatura polska. Warszawa: Państwowy

Instytut Wydawniczy.

Kurowska Elżbieta. 1987. Recepcja literatury angielskiej w Polsce (1932-1939).

Wrocław-Warszawa: Ossolineum.

Peters Sally. 1998. Shaw’s life: a feminist in spite of himself, [in] The Cambridge Companion

to George Bernard Shaw. Ed. Christopher Innes, 3-24. Cambridge: Cambridge University

Press.

Poplawski Paul (ed.). 2003, Encyclopedia of Literary Modernism. Westport, Conneticut and

London: Greenwood Press.

Słonimski Antoni. 1956. “George Bernard Shaw”, Nowa Kultura 49, 5.

Stiles Richard. 1992. Soviet Popular Culture. Cambridge: Cambridge University Press.

Terlecki Tymon. 1951. “Shaw w Polsce.” Kultura 10, 127-36.

Wiśniowski Bronisław. 1957. “Portret Bernarda Shaw”, Twórczość 2, 154-58.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock