DICTIONARY -USING SKILLS OF TRANSLATION STUDENTS

Małgorzata Kodura

Abstrakt


Summary
The paper presents the survey conducted among the students of English Philology
at the Pedagogical University of Cracow concerning dictionaries and other resources used
by them in translation assignments. The results confirm a general trend observed in practice,
i.e. departure from traditional dictionaries. Considering the fact that online resources
often offer highly reduced content, it is postulated that a translation course should include
activities focusing on evaluation of such aids.
Keywords: translator’s education, dictionaries, translator’s tools
Abstract
W pracy opisano wyniki badania przeprowadzonego wśród studentów Filologii
Angielskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie na temat słowników i innych
narzędzi wykorzystywanych podczas tłumaczeń pisemnych. Badanie potwierdziło powszechną
tendencję odchodzenia od tradycyjnych słowników na rzecz narzędzi internetowych.
Rezultaty ankiety nasuwają wniosek o konieczności realizowania ze studentami
specjalizacji tłumaczeniowej zajęć z zakresu oceny przydatności i wiarygodności takich
źródeł.
Słowa kluczowe: dydaktyka przekładu, słowniki, narzędzia tłumacza


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


REFERENCES

Atkins Beryl T. Sue, Varantola Krista. 1998. Monitoring dictionary use. In Using dictionaries,

ed. Beryl T. Sue Atkins. Tübingen: Niemeyer.

Belczyk Arkadiusz. 2007. Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze. Kraków: Wydawnictwo

IDEA.

EMT Expert Group. 2009. Competences for professional translators, experts in multilingual

and multimedia communication; http://ec.europa.eu/dgs/translation/programmes/emt/

key_documents/emt_competences_translators_en.pdf (date of access: 5 November, 2015).

Göpferich Susanne. 2009. Towards a model of translation competence and its acquisition: The

longitudinal study TransComp. In Behind the mind: methods, models, and results in translation

process research, eds. Susanne Göpferich, Arnt Lykke Jakobsen, Inger M. Mees.

Copenhagen: Samfundslitteratur.

Hartmann Reinhard R. K. 1983. On theory and practice. In Lexicography. Principles and practice,

ed. Reinhard R. K. Hartmann. London: Academic Press.

Hatherall Glynn. 1984. Studying dictionary use: Some findings and proposals. In LEXeter ‘83

Proceedings: Papers from the International Conference on Lexicography at Exeter, 9-12

Sept. 1983, ed. Reinhard R. K. Hartmann. Tübingen: Niemeyer.

Hulstijn Jan. H., Atkins Beryl T. S. 1998. Empirical research on dictionary use in foreign-language

learning: Survey and discussion. In Using dictionaries. Studies of dictionary use by language learners and translators, eds. Jan. H. Hulstijn, Beryl T. S. Atkins. Tübingen:

Niemeyer.

Jiménez Alain Escarrá, Navarrete Maria del Carmen. 2011. The new information and communication

technologies (ICTs) and translation competence. In 7th Symposium on Translation,

Terminology and Interpretation in Cuba and Canada, March 2011, www.cttic.org/

ACTI/2011/Papers/Escarra.pdf (date of access: 5 January 2016).

Kobayashi Chiho. 2006. The use of pocket electronic dictionaries as compared with printed

dictionaries by Japanese learners of English, PhD dissertation, Ohio State University, https://

etd.ohiolink.edu/rws_etd/document/get/osu1155615693/inline (date of access: 15 January

.

Kopczyńska Magdalena. 2013. “Kształcenie umiejętności korzystania ze słowników u tłumaczy

nieprofesjonalistów z perspektywy leksykografii i dydaktyki przekładu”. Rocznik Przekładoznawczy

nr 8.

Lew Robert. 2004. Which dictionary for whom? Receptive use of bilingual, monolingual and

semi-bilingual dictionaries by Polish learners of English. Poznań: Motivex.

Lew, Robert, Galas Katarzyna. 2008. Can dictionary skills be taught? The effectiveness of lexicographic

training for primary-school-level Polish learners of English. Proceedings of the

XIII EURALEX International Congress, Barcelona, http://works.bepress.com/robert_lew/9

(date of access: 15 January 2016).

Mackintosh, Kirsten. 1998. An empirical study of dictionary use in L2-L1 translation. In: Using

Dictionaries, ed. Beryl T. Sue Atkins. Tübingen: Niemeyer.

Okuyama Yoshiko, Igarashi Hiroko. 2007. “Think-aloud protocol on dictionary use by advanced

learners of Japanese”, The JALT CALL Journal Vol. 3.1-2.

PACTE Group. 2003. Building a translation competence model. In Triangulating translation:

perspectives in process oriented research, ed. Fabio Alves. Amsterdam: John Benjamins.

Piotrowski Tadeusz. 1994. Problems in bilingual lexicography. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu

Wrocławskiego.

Tang Gloria M. 1997. “Pocket electronic dictionaries for second language learning: help or hindrance?”

TESL Canada Journal, Vol. 15 No. 1, Tarp, Sven. 2010. Functions of specialised

learners’ dictionaries. In Specialised dictionaries for learners, ed. Pedro A. Fuertes-Olivera.

Berlin and New York: De Gruyter.

Tomaszczyk Jerzy. 1979. “Dictionaries: users and uses”. Glottodidactica nr 12.

Weschler Robert, Pitts Chris. 2000. “An Experiment Using Electronic Dictionaries with EFL

Students”. The Internet TESL Journal Vol. 6(8),


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock