THE CONCEPT OF VIOLENCE AND ITS IMMEDIATE LINGUISTIC VICINITY

Aneta Dłutek

Abstrakt


Abstract
Violence has become (or possibly has always been) an omnipresent phenomenon
in almost every area of the modern era life. This paper is an attempt to analyse the immediate
linguistic vicinity of the notion of violence/przemoc to search for the location of the
aforementioned phenomenon within the English and Polish linguistic systems. The aim of
this research is to present what types of source domains are employed to conceptualise violence;
what mental images help humans to perceive, understand (?), express, or even tame
violence. The analysis is to be based on the selected corpus data of English and Polish.
Key words: violence, anger, source domain, mental image, corpus, metaphor
Streszczenie
Przemoc stała się (lub raczej zawsze była) wszechobecnym zjawiskiem w niemal
każdym obszarze współczesnego życia. Niniejszy artykuł jest próbą analizy bezpośredniego
językowego otoczenia pojęcia violence / przemoc oraz umiejscowienia wyżej
wspomnianego zjawiska w angielskim i polskim systemie językowym. Celem niniejszego
badania jest zaprezentowanie jakie rodzaje domen źródłowych są wykorzystywane do
konceptualizacji przemocy; jakie obrazy mentalne pomagają ludziom postrzegać, rozumieć
(?), wyrażać, a nawet poskramiać przemoc. Poniższa analiza jest oparta na wybranych
danych językowych z korpusów języka angielskiego i języka polskiego.
Słowa kluczowe: przemoc, złość, domena źródłowa, obraz mentalny, korpus, metafora


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


REFERENCES

Chmiel Maciej. 1992. “1492 Podbój raju”. Gazeta Wyborcza nr 242.

Lakoff George. 1997. Women, Fire and Dangerous Things: What Categories Reveal about the

Mind. Chicago-London: The University of Chicago Press.

Kövecses Zoltán. 2007. Metaphor in Culture, Universality and Variation. Cambridge: Cambridge

University Press.

Thibodeau Paul H., Boroditsky Lera. Metaphors We Think With: The Role of Metaphor in

Reasoning http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0016782 (10 March 2015, 12 January

[www 1]

http://www.who.int/violenceprevention/approach/definition/en/ (12 January 2016)

[www 2]

https://www.google.pl/search?q=computer+violence&client=firefox-b&source=lnms&tbm= -

i s c h & s a = X & v e d = 0 a h U K E w i 9 u s e j s s n Q A h X C i i w K H X M 9 C 9 U Q _ A U I C -

CgB&biw=1435&bih=897#imgrc=7PbdPRPKFMs3yM%3A (12 January 2016)

[www 3]

https://www.google.pl/search?q=stock-photo-18011507-angry-driver&client=firefox-

b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi4pJivsMnQAhVDDCwKHXU6BXMQ_

AUICCgB&biw=1435&bih=897#imgrc=ZXvHSoCCTUFu8M%3A (12

January 2016)

[www 4]

https://www.google.pl/search?q=stock-photo-59225060-angry-upset-boy-little-man&client=

firefox-b&tbm=isch&imgil=NZuGcDpTrUol8M%253A%253Bjo5uIGw05ydqvM%

Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.istockphoto.com%25252Fdk%

Fphoto%25252Fangry-upset-boy-little-man-gm465790704-59225060&source=

iu&pf=m&fir=NZuGcDpTrUol8M%253A%252Cjo5uIGw05ydqvM%252C_&usg=__

KssUu4X-p7a5-MJIi7Po8tnu1E4%3D&biw=1435&bih=897&ved=0ahUKEwivzvv_

rsnQAhXDKiwKHRRRCVYQyjcIMA&ei=OQs7WO_NAcPVsAGUoqWwBQ#imgrc=

NZuGcDpTrUol8M%3A (12 January 2016)

Corpora:

British National Corpus

http://nkjp.pl/


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock