KARTOTEKI HASEŁ WZORCOWYCH – WYZWANIE CZY KONIECZNOŚ Ć? (NA PRZYKŁADZIE INTEGRACJI KHW Z NUKAT W BIBLIOTECE PWSZ W TARNOWIE )

Jan Pojedyniec

Abstrakt


Streszczenie
Celem artykułu jest próba zaprezentowania znaczenia stosowania w bibliotekach
kartotek haseł wzorcowych. W opracowaniu poddano analizie proces integracji lokalnych
kartotek wzorcowych z kartotekami centralnymi prowadzonymi przez Centrum NUKAT.
Omówienia dokonano na przykładzie integracji kartotek w bibliotece uczelnianej Państwowej
Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie. W podsumowaniu skonfrontowano
ewentualne trudności związane ze stosowaniem kartotek wzorcowych z wymiernymi korzyściami,
które integracja kartotek może przynieść.
Słowa kluczowe: kartoteki wzorcowe, hasła wzorcowe, NUKAT, biblioteka
Abstract
The paper attempts to emphasise the significance of using authority files in libraries.
In the study the process of integration of local authority files with central files run by
the NUKAT Centre was analysed. The analysis was conducted on the basis of the integration
of files in the library of the StateHigherVocational School in Tarnów. In the summary,
an attempt was made to contrast any difficulties associated with the use of authority files
with measurable benefits which such integration can bring.
Keywords: authority files, authority entries, NUKAT [National Universal Central Catalogue],
library


Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bibliografia

Bojar Bożenna (oprac.). 2002. Słownik encyklopedyczny informacji, języków i systemów informacyjno-

wyszukiwawczych. Warszawa: Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Burchard Maria. 2004. „Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT po dwóch latach

pracy”. Przegląd Biblioteczny z.3/4.

Głowacka Teresa. 1997. Kartoteka wzorcowa języka KABA: stosowanie w katalogowaniu

przedmiotowym. Warszawa: Wydaw. SBP.

Nasiłowska Maria. 2004. „Integracja kartotek haseł wzorcowych NUKAT”. Przegląd Biblioteczny

z.3/4.

Padziński Andrzej. 2003. Narodowy Uniwersalny Katalog Centralny NUKAT. Lublin: Ośrodek

ABMK KUL. [Nadb. z: Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelnetom 79 (2003)]

Paluszkiewicz Anna. 2009. Format MARC 21 rekordu kartoteki haseł wzorcowych: zastosowanie

w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych NUKAT. Warszawa: Wydawnictwo SBP.

Paluszkiewicz Anna, Lenartowicz Maria (red.). 1999. Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe:

zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych. Warszawa: Wydawnictwo

SBP.

Paluszkiewicz Anna. 1999. „Rola Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych”. Przegląd Biblioteczny

z. 3.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock