Społeczeństwo. Edukacja. Język

ISSN 2353-1266                                                e-ISSN 2449-7983


Zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 23 grudnia 2015 roku czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” otrzymało 4 punkty w wykazie czasopism naukowych (lista B).

Czasopismo jest też indeksowane w Index Copernicus (ICV 2016: 68.44) oraz dostępne w bazach: BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).


Baner

Aktualności

 

Tom 5. dostępny

 

Szanowni Państwo, 

W imieniu Redakcji czasopisma pragnę poinformować, iż 5. tom półrocznika "Społeczeństwo. Edukacja. Język" jest już dostępny w wersji elektronicznej w zakładce "Aktualny numer". Czasopismo można również nabyć za pośrednictwem strony internetowej Wydawnictwa Naukowego PWSZ w Płocku. 

 Z poważaniem

Redacja czasopisma SEJ

 
Opublikowane: 2017-11-07
 

Nowi członkowie Rady Naukowej

 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że nowymi członkami Rady Naukowej naszego pisma zostali Prof. Dr Kathrin Maier (Katholische Stiftungsfachhochschule München) oraz Prof. dr hab. Janusz Surzykiewicz (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt). 

Głównym zadaniem Rady jest kontrola merytorycznej jakości poszczególnych numerów pisma.

Cały skład Rady dostępny jest w zakładce Rada Naukowa

 

Z poważaniem

dr Arkadiusz Lewandowski

Sekretarz redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

 
 
 
Opublikowane: 2017-09-25 Więcej...
 

Nabór tekstów

 
Szanowni Państwo, 
 
W imieniu redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język" zapraszam do przesyłania propozycji artykułów do kolejnych numerów naszego wydziałowego periodyku.
 
Dwa najbliższe numery naszego pisma zostaną wydane w grudniu 2017 oraz czerwcu 2018 r.
 
Propozycje artykułów i recenzji naukowych proszę przesyłać na adres redakcji: redakcja.sej@pwszplock.pl 
Wytyczne edytorskie mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej www.sej.pwszplock.pl
 
Na teksty do numeru grudniowego czekamy do 15 października.
 
 
 
Serdecznie pozdrawiam
dr Arkadiusz Lewandowski
Sekretarz redakcji czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"
 
Opublikowane: 2017-09-08
 
Więcej ogłoszeń...


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock