Vol 7

Spis treści

Articles

Stefan Themerson i Jankiel Adler – w poszukiwaniu tożsamości artysty PDF
Marzena Smyłła
The Topos of Exile. Wittlin, Gombrowicz and Miłosz – the Review of Romantic Traditions PDF
Żaneta Nalewajk-Turecka
O kilku zastrzeżeniach translatorskich Marka Kędzierskiego i Weroniki Giemzy skierowanych do Antoniego Libery oraz impresje z projekcji filmu Rue Samuel Beckett Marka Kędzierskiego i Piotra Dżumały PDF
Ewa Brzeska
Samuel Beckett a Irlandia PDF
Jadwiga Uchman
“O Droewige Land!”: Memory Landscapes in J.M. Coetzee’s Summertime PDF
Olga Glebova
“Borne-Across Humans” – the Migrant Experience as a Way of Viewing Artistic Practice PDF
Martin Blaszk
Imigracyjna tożsamość Ameryki w zwierciadle musicalu PDF
Barbara Pitak-Piaskowska
Gaberbocchus Press – wydawnictwo emigracyjne? PDF
Katarzyna Wyszyńska
The Box-Assemblage as Exilic Space PDF
Lawrence Buttigieg
Życie i twórczość Bolesława Taborskiego PDF
Joanna Rachwał
Obcy wśród swoich – romantyczna biografia Wincentego Pola PDF
Katarzyna Bondos
Wielowymiarowość dwujęzyczności dzieci (w kontekście emigracji) PDF
Agnieszka Pędrak
Angielsko-Polskie Towarzystwo Konserwatywne i jego koncepcje uczestnictwa w emigracyjnym oraz brytyjskim życiu społeczno-politycznym w latach 1967–1976 PDF
Michał Dworski
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy – uchodźcy w orędziach Papieża Franciszka PDF
Marlena Rolnik
Granice relewancji error iuris w stosunku do cudzoziemców na gruncie karnomaterialnym PDF
Karolina Piech
The Main Tendencies of Transformation of Educational Systems in the Context of Ideological Foundations of Global Social Development PDF
Oksana Kondur
On the Effectiveness of the Techniques Used to Teach the Skill of Reading to Both Dyslexic and Non-Dyslexic Elementary Learners of English PDF
Krzysztof Polok, Klaudia Musiolik
Kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w systemie wyższych studiów zaocznych w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej i Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich w latach 70. i 80. XX wieku PDF
Vladimir Petrov
The Role of Translation and Localization in the Process of Creation of Websites PDF
Agnieszka Kaczmarczyk
Józef Mackiewicz pionierem polskiego myślenia ekologicznego PDF
Ianina Liaskovska
Między Wschodem i Zachodem: chińskie inspiracje estetyki pragmatycznej Johna Deweya PDF
Dawid Sebastian Lipka
W kręgu historii, politologii i edukacji, Studia i szkice dedykowane prof. Witoldowi Wojdyle, pod red. Z. Karpusa, G. Radomskiego, M. Strzeleckiego, Toruń 2012, ss. 1121 PDF
Arkadiusz Fordoński
Radomski Grzegorz, Spory o samorząd terytorialny w polskiej myśli politycznej po 1989 roku, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2017, ss. 400. PDF
Paulina Chmielecka


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock