Vol 9

Spis treści

Articles

Developing translation competence through situated learning in the community of practice. the case of polish-english, english-polish undergraduate ba level legal translation class PDF
Marta Lisowska
The Influence of Gender on Communication PDF
Patrycja Kąkol-Dworak
Kto jest kim w kondominium? Chwyty perswazyjne i narzędzia… retoryczne Grzegorza Brauna PDF
Marcin Kosman
Premiera „Śmierci i dziewczyny” w Teatrze Polskim: analiza dyskursu prasowego na łamach „Naszego Dziennika” PDF
Julita Paprotna
The Political Discourse: A Mirror Reflecting a Leader’s Hidden Self PDF
Irina Vrabie
Metafory miłości na przykładzie polskich, współczesnych utworów wokalnych PDF
Żaneta Szlachcikowska
Rozważania nad zasadnością traktowania kazirodztwa jako przestępstwa PDF
Aleksandra Polińska
Nastolatek jako „trudny klient” w perspektywie przedstawicieli gminnych instytucji kultury PDF
Agata Żbikowska
Kształtowanie systemu wartości osób uzależnionych od alkoholu w postępowaniu wykonawczym prowadzonym przez sąd opiekuńczy PDF
Daniel Jakimiec
Niejednolita wykładnia przepisów dotyczących cywilnoprawnych roszczeń twórców oraz innych podmiotów autorsko – uprawnionych PDF
Małgorzata Głódkowska, Paweł Rasmus
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka w teorii i praktyce, pod red. Anny Elszkowskiej, Alicji Golon, Katarzyny Raabe, Felicyty Krawczyk, Doroty Majcher, Elżbiety Niklewskiej-Piotrowskiej, Radosława Piotrowicza, Jolanty Rafał-Łuniewskiej... PDF
Marian Stepulak, Anna Kot


Creative Commons License
Ta praca dostępna jest na licencji Creative Commons Attribution 3.0 License.

Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock