Polityka Open Access

Czasopismo „Społeczeństwo. Edukacja. Język” jest udostępniane na zasadach Open Access. Wszelkie treści naukowe zawarte w niniejszym czasopiśmie są rozpowszechniane na zasadzie wolnego, bezpłatnego, powszechnego i szybkiego dostępu do publikacji elektronicznych. Użytkownik ma prawo czytać, kopiować, drukować, rozpowszechniać i cytować zawartość czasopisma. Czytelnik korzysta z zawartości czasopisma bez ograniczeń finansowych, prawnych i technicznych, przy zachowaniu szacunku dla praw autorskich.Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock