Polityka Prywatności

Polityka prywatności

  1. Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku:

          a)      respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników;

          b)      podejmuje  wszelkie niezbędne środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić odpowiedni poziom ochrony danych użytkowników przed dostępem osób trzecich;

          c)      zbiera dane podawane przez czytelników podczas współpracy;

          d)      może kontaktować się użytkownikiem mailowo, telefonicznie oraz listownie w celu m.in. weryfikacji danych adresowych koniecznych do realizacji współpracy.

  1. Dane użytkowników nie są wykorzystywane w celach handlowych i marketingowych.
  2. Dane użytkowników nie są przekazywane innym firmom. 
  3. Użytkownik ma prawo wglądu i edycji swoich danych osobowych, jak również prawo do ich usunięcia. Może to zrobić poprzez kontakt z Wydawnictwem Naukowym PWSZ w Płocku lub samodzielnie poprzez panel czasopisma.


Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock