Rada Naukowa / Scientific Council

 

Amantjus Akimjak (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)

Jose Manuel Chillon Lorenzo (Uniwersytet w Valladolid, Hiszpania)

Antoni Dudek (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Flavio Felice (Uniwersytet w Molise, Włochy)

Stefan Garsztecki (Technische Universität Chemnitz, Niemcy)

Sonja Mei Tin Huang (Fu Jen Catholic University, Tajwan)

Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)

Mychajło Koziar (Lwowski Państwowy Uniwersytet Bezpieczeństwa Życia, Ukraina)

Zofia Kuźniewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Wiesława Leżańska (Uniwersytet Łódzki)

Stanisław Lipiński (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Walentyna Łozowiecka (Instytut Ekonomii i Turystyki w Lwowie, Ukraina)

Kathrin Maier (Katholische Stiftungsfachhochschule München, Niemcy)

Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

Iwan Monolatii (Przykarpacki Narodowy Uniwersytet im. Wasyla Stefanyki w Iwano-Frankowsku, Ukraina)

Alena Novotna (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)

Ryszard Parzęcki (Politechnika Koszalińska)

Jevgenij Pašcenko (University of Zagreb)

Piotr Roszak (Universytet Nawaryjski w Pampelunie)

Janusz Surzykiewicz (Catholic University of Eichstätt-Ingolstadt, Niemcy)

Krzysztof Szmidt (Uniwersytet Łódzki)

Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)

Tomasz Sikorski (Uniwersytet Szczeciński)

Josef Slowik (University of West Bohemia in Pilsen, Czechy)

Jadwiga Uchman (Uniwersytet Łódzki)

Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

Witold Wojdyło (Uniwersytet Mikołaja Kopernika)

Anne White (University College London, Wlk. Brytania)

Anna Żilova (Katolicki Uniwersytet w Rużomberku, Słowacja)Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock