Recenzenci czasopisma

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH


 

Rok 2018

Olena Budnyk (Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)

Krzysztof Garczewski (Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Geysztora w Pułtusku)

Piotr Gołdyn (Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Radosław Krajewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)

Zbigniew Maszewski (Uniwersytet Łódzki)

Arkadiusz Meller (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie)

Iwan Monolatii ((Przykarpacki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku, Ukraina)

Ireneusz Mroczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Witold Nowak (Uniwersytet Warszawski)

Izabela Penier (University of Central Lancashire)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański)


Rok 2017

 

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Jacek Bartyzel (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Anna Branach-Kallas (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

José Manuel Chillón (University of Valladolid)

Michał Drgas (Akademia Pomorska w Słupsku)

Halina  Gajdamowicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)

Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Maksim Gon (Uniwersytet Narodowy w Równem)

Ks. Michał M. Grzybowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Klaudia Koczur-Lejk (Uniwersytet Szczeciński)

Tomasz Koziełło (Uniwersytet Rzeszowski)

Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)

Wiesława Leżańska (Uniwersytet Łódzki)

Edyta Lorek-Jezińska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Piotr Majer (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

Iwona Massaka (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Paweł Malendowicz (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)

Jarosław Tomasz Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ks. Ireneusz Mroczkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Ewa Nowacka (Uniwersytet Wrocławski)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Jacek Reginia-Zacharski (Uniwersytet Łódzki)

Ryszard Rosa (Społeczne Akademia Nauk)

Adam Rosół (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)

Piotr Siemiątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Michał Strzelecki (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marie Curie-Skłodowskiej)

Gulia Suciu (University of Oradea, Rumunia)

Kamila Turewicz (Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi)

Katarzyna Więckowska (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych, Ukraina)

Tomasz Wiśniewski (Uniwersytet Gdański) 

Ilona Żeber-Dzikowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

 

Rok 2016

 

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Halina Gajdamowicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)

Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)

Piotr Siemiątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Gulia Suciu (University of Oradea, Rumunia)

Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

 

 Lata 2013 – 2015


Barbara Baraniak, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Atalay Gündüz, Turcja (Celal Bayar Univesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Manisa)

Maciej Klakla (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock