Recenzenci czasopisma

LISTA RECENZENTÓW WSPÓŁPRACUJĄCYCH


Rok 2016

 

Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Patrycja Jakóbczyk-Adamczyk ((Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Halina Gajdamowicz (Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi)

Piotr Gołdyn (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

Przemysław Krakowian (Uniwersytet Łódzki)

Grzegorz Radomski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Ryszard Rosa (Społeczna Akademia Nauk)

Piotr Siemiątkowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Gulia Suciu (University of Oradea, Rumunia)

Edward Wilczkowski (Narodowa Akademia Nauk Pedagogicznych Ukrainy)

 

 Lata 2013 – 2015


Barbara Baraniak, (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Atalay Gündüz, Turcja (Celal Bayar Univesitesi Fen Edebiyat Fakültesi Manisa)

Maciej Klakla (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)

Lech Kolago (Uniwersytet Warszawski)
Redakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock