Redakcja / Editorial Team

 

REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA

prof. zw. dr hab. Jacek Piekarski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)REDAKTORZY TEMATYCZNI

Dział Społeczeństwo

dr Beata Cieśleńska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

dr Arkadiusz Lewandowski (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

dr Arkadiusz Nyzio (Uniwersytet Jagielloński)

Dział Edukacja

Dr Arleta Hrehorowicz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)

Dr Agnieszka Głowala (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Dr hab. Ewa Wiśniewska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Dział Język

Dr Ewa Chojnacka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Dr Irena Czwenar (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)

Dr Anna Suwalska-Kołecka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Anna Araucz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

dr Agnieszka Grażul-Luft (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

mgr Daniel Urbański (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)


REDAKTOR STATYSTYCZNY

Mgr Monika Wolińska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)


SEKRETARZ REDAKCJI

Mgr Anna Zgorzelska (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku)

Kontakt: redakcja.sej@pwszplock.pl


 

 Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma Społeczeństwo. Edukacja. JęzykRedakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock