Redakcja / Editorial Team

 

REDAKTOR NACZELNY CZASOPISMA

prof. zw. dr hab. Jacek PiekarskiREDAKTORZY TEMATYCZNI

Dział Społeczeństwo

dr Beata Cieśleńska (Płock)

dr Arkadiusz Lewandowski (Płock)

dr Arkadiusz Nyzio (Kraków)

Dział Edukacja

Dr Arleta Hrehorowicz (Toruń)

Dr Agnieszka Głowala (Płock)

Dr hab. Ewa Wiśniewska (Płock)

Dział Język

Dr Ewa Chojnacka (Płock)

Dr Irena Czwenar (Kielce)

Dr Anna Suwalska-Kołecka (Płock)REDAKTORZY JĘZYKOWI

dr Anna Araucz

dr Agnieszka Grażul-Luft

mgr Daniel Urbański


REDAKTOR STATYSTYCZNY

Mgr Monika Wolińska


SEKRETARZ REDAKCJI

Dr Arkadiusz Lewandowski

Kontakt: redakcja.sej@pwszplock.pl


 

 Deklaracja o wersji pierwotnej czasopisma Społeczeństwo. Edukacja. JęzykRedakcja czasopisma "Społeczeństwo. Edukacja. Język"

Wydział Nauk Humanistycznych i Społczenych 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

ul. Gałczyńskiego 28

09-402 Płock